Biró Rozália: az RMDSZ Nőszervezete a kamaszkorba jutott: önállóan, saját hangon szólalunk meg és készülünk a jövő évre Fotó: Fotó: Tamás Ágnes

Biró Rozália: az RMDSZ Nőszervezete a kamaszkorba jutott: önállóan, saját hangon szólalunk meg és készülünk a jövő évre

Az RMDSZ Nőszervezete szombaton, június 20-án Kolozsváron, az Agapé Szálloda új konferenciatermében tartotta II. Kiértékelő küldöttgyűlését. A rendezvény megnyitójára Kelemen Hunor szövetségi elnök jelenlétében került sor.

„Nem önthetjük ki a mosdóvízzel a gyermeket! Bár a parlament meglehetősen rászolgált a hitel- és bizalomvesztésre, továbbra sem mondhatjuk azt, hogy ennek az országnak a demokratikus berendezkedése elképzelhető erős törvényhozó testület nélkül. Valóban látjuk, hogy a jelenlegi összetételében a parlament nem képes koherens és kézzelfogható projekteket letenni az asztalra. Hitelét pedig nem az elmúlt néhány hétben, hanem tíz év alatt veszítette el, és ehhez hozzájárultak maguk a képviselők, az előző államfő és néhány közvélemény-formáló is” – mondta Kelemen Hunor szövetségi elnök, ugyanakkor arra is bátorította a résztvevőket, vállaljanak közéleti szerepet a 2016-ra várható önkormányzati és parlamenti választásokon.

 

„A Nőszervezet abban tudja erősíteni az RMDSZ-t, hogy hiteles programmal vesz részt a választási versenyben. A populista és demagóg szólamok helyett azokat az alapvető értékeket hozza vissza a köztudatba, amelyekről az utóbbi két évtizedben keveset beszéltünk” – tette hozzá az RMDSZ elnöke.

 

Kelemen Hunor megköszönte azt a közösségi munkát, amelyet az utóbbi küldöttgyűlés óta is végzett az RMDSZ Nőszervezete. „Sokan szkeptikusan fogadták a nőszervezet megalakítását, de bebizonyosodott, hogy szükség van rá, és tévedés volt két évtizedet várni a létrehozásával, arra hogy az RMDSZ-ben tevékenykedő nők be tudják bizonyítani, hogy van véleményük a fontos társadalmi és politikai kérdésekről, olyan hangon tudják megszólítani a közösséget, amelyen mi, férfiak, nem vagyunk képesek” – hangsúlyozta a szövetségi elnök, és gratulált Lőrincz Helgának, az RMDSZ Fehér megyei szervezete újonnan megválasztott elnökének.

 

„Erősítenünk kell a nők közéleti szerepvállalását, hiszen a munka nagy része még hátravan: a következő másfél esztendőben két választást is elő kell készítenünk, miközben a parlamentáris demokrácia értékeinek megerősödése még mindig várat magára Romániában. Látszik a megtorpanás a társadalomban, amely nem tudta még beépíteni mindennapjaiba  az emberi és kisebbségi jogokat” – nyomatékosította beszédében Kelemen Hunor, aki szerint a hatalmi ágak közötti egyensúly kibillent, jelenleg nem a közvetlenül megválasztottak akarata érvényesül a társadalmi folyamatokban, hanem egy olyan rétegé, amely azt is meg akarja mondani: kiből lehet közösségi vezető, és kiből nem.

 

„Romániában felborult a fékek és ellensúlyok rendszere. Ilyenkor szokott felülkerekedni, a keletkezett űrt kitölteni valamelyik hatalmi ág, és ez nem viszi jó irányba a társadalmat. Ez a hatalmi ág próbálja diktálni azt, hogy mit mondhatunk, mit gondolhatunk, melyek a tabutémák, vélekedések, amelyek nem csengenek egybe a társadalom többségének véleményével. Persze, mindebben szerepet játszik az is, hogy az embereknek a parlamentbe, kormányba, de az önkormányzatokba vetett bizalma is megrendült” – hangsúlyozta az RMDSZ elnöke, aki a küldöttgyűlés résztvevőinek bemutatta a parlamenti választásokra vonatkozó jogszabálytervezetet, amelyet jövő héten fogad majd el a törvényhozás.

 

„Bár nem mondták ki hangosan, a román pártok is belátták azt, hogy az egyéni választókerületes rendszer rontott a parlament minőségén, működésén. Ezért is fogadták el azt, hogy vissza kell térni az arányos képviseletet biztosító megyei listás rendszerre, amely – tegyük hozzá – a magyarság számára is kedvező” – emelte ki Kelemen Hunor, aki a Nőszervezet munkájára számít az RMDSZ külpolitikájának megerősítésében is az európai néppárti fórumokon.  „Ne engedjük, hogy az alapvető értékek, emberi és közösségi jogok sérüljenek. A közösségépítésben, szervezeti tevékenységeinkben is fordítsunk figyelmet ezekre. A Nőszervezet képviselői hiteles jelöltekként is abban tudnak az RMDSZ segítségére lenni, hogy politikai programjukat ezekre az értékekre, olyan ügyekre építik, amelyek az emberek javát szolgálják” – nevezte meg a jövő év legfőbb célkitűzését az RMDSZ elnöke.

 

Biró Rozália, az RMDSZ Nőszervezetének elnöke beszédében köszönetet mondott a megalakulás lehetőségéért és az azóta tartó RMDSZ részéről kapott támogatásért, továbbá a szervezetben aktívan tevékenykedő hölgyeknek, hisz ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a Szövetség egészét gyarapítva dolgozni tudjunk. „Másfél évvel ezelőtt azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a nőszervezetet olyan módon működtessük, amellyel a romániai magyar nők érdekének képviseletét és érvényesítését vállaljuk fel, bátorítjuk a nőket a közéleti és a döntéshozatali szerepvállalásra, ugyanakkor, a család kötelékeit és ennek értékét, társadalmi elfogadottságát erősítjük. Ez a másfél év ahhoz volt elég, hogy megalakuljon a 23 megyei/területi szervezetünk, 210 körül legyen a helyi szervezeteink száma. Olyan rendezvényeket szerveztünk, amelyek kezdenek elfogadottá és elismertté válni, amelyekre már rákészül a közösség. Bár a másfél év nagyon kevés időnek tűnhet, ennek ellenére úgy vélem, hogy szervezetünk a kamaszkorba jutott. Kezdünk önállókká válni, amely látható a megyei/területi szervezeteinken is: saját hangon és módon, sajátos közösséget formálva kezdenek megszólalni. Ezt a másságot kell értékelnünk, elismernünk és összhangba hoznunk: ez lesz a következő periódus egyik feladata” – fogalmazott az elnök-asszony.

 

Beszéde zárásaként kihangsúlyozta: „Amikor a mai értékelést megtartjuk, továbbá jövőt tervezünk, nem szabad elvonatkoztassunk a sajnos nem mindig rózsaszín valóságtól és úgy kell meghatároznunk célkitűzéseinket, hogy ebben a nem könnyű, feszültséggel terhes helyzetben a közösségnek választ és eszköztárat tudjunk nyújtani ahhoz, hogy az érdekképviseletet a továbbiakban is egyre hatékonyabban ellássuk. A jövő évi választásokat szem előtt tartva a szerepvállalásunk is nagyobb kell legyen mind munkában, mind képviseletben, és készülnünk kell a hozzánk illő, tőlünk elvárható komolysággal és következetességgel annak érdekében, hogy a közösségnek továbbra is támaszt jelentsünk.” 

 

Ezt követően a megyei szervezetek az elmúlt év tevékenységéről számoltak be, valamint az RMDSZ Nőszervezetének alelnökei tartottak helyzetértékelést.

 

Takács Aranka alelnök beszédében Albert Camus szavait idézte: „a nő nélküli világ levegőtlen.” Rámutatott, bár a jelenlegi aktuálpolitikai helyzetben a leginkább az erdélyi magyarok ellen intézett akciókkal, rágalmazások sorozatával találkozunk, továbbra is hinni kell azokban a célokban, amelyeket a Szövetség Nőszervezete a közösségi érdekek érvényesítése terén felvállalt. „Nem könnyű vállalni célkitűzéseinket, félve közeledünk a 2016-os választási évhez is, viszont annyi biztos, a megmaradáshoz szükséges levegőt nekünk kell szolgáltatni az RMDSZ számára, amit támogatnunk kell munkánk által is ” – fogalmazott az alelnök.

 

Horváth Anna, a nőszervezet önkormányzatokért felelős alelnöke egy idézettel kezdte beszédét: „Az ókori görögök azt mondták, hogy a város ereje nem a falak vastagságában, hanem a benne lakókban rejlik. Ez a régi mondás mind a mai találkozónkra, mind pedig a nőszervezet egészére nagyon talál, hisz a mi erőnk is a közös tetteinkben rejlik. Napjainkban, amikor csökken a közösség bizalma a politika, a parlament és az önkormányzatok irányába is, az ellenszert megtalálhatjuk abban, amiben mi nők vagyunk a legjobbak: az odafigyelés megerősítése, az egymásra figyelés, amely által a közösségünk tagjai értékelve érzik magukat.” Ezt követően a két hét múlva sorra kerülő Országos Önkormányzati Tanácskozásra tért ki: „két hét múlva, Marosvásárhelyen először próbáljuk meg összegyűjteni a több mint 270 önkormányzatokban tevékenykedő hölgyet, meghallgatni igényeiket és bemutatni számukra azokat a lehetőségeket, amelyek által a 2016-os önkormányzati választásokra időben fel tudunk készülni, segíteni tudunk a jelölteknek, és ki tudjuk tűzni célul azt, hogy 20-30 százalékkal növeljük az önkormányzatokban dolgozó nők számát.

 

Közösségünknek szüksége van a nőszervezetekre a Kárpátokon inneni, de túli megyékben is – ezt hangsúlyoztam legutóbbi küldöttgyűlésünkön. Ezúttal a pontosítás kedvéért úgy fogalmazok: a választási évhez közeledve a magyarságnak ránk a politikai szerepvállalásunkért, a közösségi érdekérvényesítés terén felmutatott munkánkért van szüksége” – hangzott el Tudor Veronka alelnök értékelőjében. A Szövetség Nőszervezetének alelnöke ugyanakkor kiemelte: nagyon sokszor azzal szembesül, a szervezetet a jótékonysági célkitűzéseiért preferálják. „Nekünk nyomatékosítani kell, a jótékonykodás mellett véleményt kell formálnunk, ott kell lennünk, ahol a döntések születnek, mindezt pedig jól kell közvetítenünk közösségünk irányába. Ne féljünk kimondani, hogy az RMDSZ része vagyunk, abba fektessünk energiát, hogy közvetlenül találkozhassunk választóinkkal, ha kell, mondjuk el, melyek a Szövetség megvalósításai, azt is, mi mindennel lennénk szegényebbek, ha az nem végezte volna kellőképpen munkáját” – tette hozzá az alelnök.

 

Értékelve az eltelt másfél évet, úgy érzem, bátran mondhatom, hogy igen sokat dolgoztunk, mely során néha tévedtünk is, de csapatban dolgozva, egymást kiegészítve menet közben korrigáljuk hibáinkat, hisz ez a csapatmunka lényege. Megalakulásunkkor azt is elmondtuk, hogy ebben a szervezetben Tenni, és nem Lenni akarunk. Minden ember egyedi, minden ember tehetséges valamiben, és a Nőszervezet feladata az, hogy minden nőtársunk a tudásának és tehetségének megfelelően megtalálja azt a feladatkört, ahol leghatékonyabban tudja segíteni a szervezetünket és a közösséget” – fogalmazott Marina Ida, az RMDSZ Nőszervezetének Partiumért felelős alelnöke.

 

Hegedüs Csilla alelnök beszédében köszönetet mondott a Nőszervezet csapatának: „az, amit mi együtt az elmúlt másfél évben megcsináltunk és ez a mai találkozónk alkalmával is megmutatkozott: azok a hölgyek, akik ma ide kiálltak és beszédet mondtak, a nőszervezet megalakulása előtt lehet, hogy nem mertek volna kiállni vagy nem lett volna ilyen fontos mondanivalójuk, és az, hogy ma mégis itt vannak nekünk, a szervezetünk munkájának köszönhetjük.” A jövőbeli tervek kapcsán kihangsúlyozta: „ősszel tisztújító küldöttgyűlést szervezünk, új elnökséget választunk, azonban addig minden helyi szervezetben meg kell tartanunk a belső választásokat, melyek során azt kell szem előtt tartsuk, hogy az elkezdett munkát folytatnunk kell, ha szükséges új hozzáállással, de ugyanabban az iramban, ahogyan elkezdtük. 2016-ban egy nagyon kemény év vár ránk, amelyre készülnünk kell, segítenünk egymásnak, ahhoz, hogy céljainkat el tudjuk érni. Használjuk a képzőcsapatunkat, kommunikáljunk egymással - együtt alakítsuk ki azt a stratégiát, amelynek köszönhetően sikeresek leszünk.”

 

Száfta Szende az országos Nőszervezet elmúlt féléves tevékenységének kiértékelése mellett a véleményformálókkal való aktívabb párbeszéd kialakítását határozta meg az elkövetkező időszak célkitűzéseként. „Bár idén, március 20-án már tettünk lépéseket ennek érdekében és az erdélyi magyar média képviselőivel kötetlen háttérbeszélgetés keretében találkoztunk, az elkövetkezőkben is kíváncsiak vagyunk arra, hogyan látják munkánkat a közéletet aktívan követő személyek” – tette hozzá a szervezet országos kommunikációért és rendezvényekért felelőse. Rámutatott: 2016-ig minden erdélyi régió specifikus problémáit felméri az RMDSZ Nőszervezet, továbbá minden megyei/területi szervezethez eljutnak a nő vezetőknek szervezett képzésekkel. „Hogy jó az irány, amely felé tartunk, azt már tudjuk, valamint ha már az új amerikai tíz dollároson is egy nő fog szerepelni, akkor már határozottan azt is kijelenthetjük: bennünk van a jövő” – zárta beszédét Száfta Szende.

 

Bálint Margit a szervezet elmúlt féléves, a külügyi tevékenységek terén kifejtett munkáját mutatta be a jelenlévőknek. Hangsúlyozta, az Európai Néppárt Nőszervezetével folytatott kapcsolattartás elmélyülni látszik. „Az uniós, a nők és férfiak közötti egyenjogúság megteremtésének konzultációs folyamatában is hathatós szerepet kívánunk vállalni. Jelenleg az Európai Bizottság nyílt konzultációt folytat a férfiak és nők közötti egyenlőség 2015 utáni uniós stratégia kidolgozása céljából, itt az RMDSZ Nőszervezete összeállítja és be fogja nyújtani a javaslatait, amely reprezentatív módon tükrözni fogja a Nőszervezet vízióját a nőket érintő szakterületeken” – értékelt a külügyi titkár.

 

A Nőszervezet képzőcsapatát, valamint a közszereplés, nyilvános beszéd, sajtókapcsolatok, rendezvényszervezés és online kommunikáció témakörökben szervezett képzéseinek tartalmát Tamás Ágnes mutatta be hangsúlyozva ezek gyakorlatban is alkalmazható jellegét és fontosságát a közéletben szerepet vállaló hölgyek számára. A küldöttgyűlés munkálataival párhuzamosan Porcsalmi Bálint kampánytanácsadó vezető és motivációs képzést tartott az ország minden területéről érkező, a Nőszervezet nemrégiben útjára indított Mentorprogramjában résztvevő hölgyeknek. 

kapcsolódó

Hírlevél