RMDSZ, A STABIL MAGYAR ERŐ

1989 decemberében nemcsak a szabadság kora jött el Romániában: egyik napról a másikra újjászületett a magyar politikai közösség is. Több évtizedes elnyomás után felszínre tört az önszerveződés vágya: tettre kész magyar emberek sorra alakították meg a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget és annak helyi szervezeteit.

Ami akkor történt, világosan mutatja közösségünk erejét. Mi, magyarok akartuk az új világot, és azóta is a szabad magyarok közösségét építjük, amelynek eszköze a mi Szövetségünk. Több mint három évtizede intézményeket alapítunk, településeinket fejlesztjük, jogszabályokkal védjük közösségi jogainkat, nemzeti identitásunkat.

A magyarokat a legjobb tudásunk szerint szolgáljuk az önkormányzatokban, a parlamentben, és amikor lehetőségünk van, akkor a kormány tagjaként is, fenntartva a párbeszédet a többségi társadalom tagjaival. A körülmények és az eszközök változhatnak, de a kihívás ugyanaz marad mindvégig: szülőföldön kell szabad, erős és versenyképes magyar közösségként megmaradnunk és jövőt építenünk.

Az RMDSZ tagja az Európai Néppártnak (EPP) és az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN), továbbá együttműködik a romániai magyar történelmi egyházakkal, a romániai magyar kulturális szervezetekkel, felsőoktatási, más oktatási szervezetekkel, tudományos szervezetekkel és nőszervezetekkel, szakmai és rétegszervezetekkel.

AMIÉRT KÜZDÜNK

Az elmúlt több mint 30 évben két nagy célt tűztünk ki magunk elé. Elsőként azt, hogy megteremtsük a jogállamot és annak intézményeit. A másik cél pedig az volt, hogy Romániát az euro-atlanti közösségbe integráljuk, ami a NATO-hoz és az Európai Unióhoz való csatlakozással megvalósult.

Programunkban kiemelt fontosságúnak tekintjük az oktatási kérdéseket, hiszen a jövőnk a magyar nyelvű oktatás minőségétől, a fiatalok versenyképes tudásától függ. A családpolitikában olyan életfeltételek megteremtéséért küzdünk, amelyek csökkentik az elszegényedés veszélyét, és a kisjövedelműek, kisnyugdíjasok számára is biztosítják a boldogulást. A fiatalokat érintő politikánk arra irányul, hogy döntéseinkkel az itthon maradásukat bátorítsuk, és elősegítsük az elköltözött fiatalok hazatérését. Nemzetpolitikánk által biztosítani szeretnénk a nemzeti identitás megőrzését és átörökítését, külpolitikánkkal pedig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy közösségi jogaink további bővítésre szorulnak, és ebben partnerként tekintünk a nemzetközi szervezetekre. Fenntartható, egészséges és zöld Romániát akarunk építeni, és tovább adni a felnövekvő generációknak, ez környezetvédelmi politikánk alapja.

Az RMDSZ az autonómiaformák – beleértve a területi autonómiát is – elérését a törvényhozás útján kívánja elérni: szorgalmazzuk az általános decentralizálást és a szubszidiaritás elvének alkalmazását, ennek érdekében az erdélyi etnikumok együttélésének pozitív hagyományaiból, az Európában megvalósult, példaértékűnek tekinthető önkormányzati modellekből indulunk ki.

Hírlevél