Szövetségi Etikai és Fegyelmi Bizottság

Ifj. Hajdú Gábor

Király András György

0726 200 757

Gogolák Csongor

Szép Gyula

Tasnádi István Szilárd

0742-190080

A Szövetségi Etikai és Fegyelmi Bizottság (SZEFB) feladata a Szövetség bármely szintjén felmerülő etikai problémák kivizsgálása és megoldási javaslatok előterjesztése az illetékes döntéshozó szervek számára. Hét tagból álló testület, akik közül legalább 3 jogász. Az SZKT választja ötéves mandátummal.

Hírlevél