Egy esztendő – két nehéz választás 


Egy esztendő – két nehéz választás 


Marosvásárhelyen, a Nemzeti Színházban tartotta az év utolsó ülését a Szövetségi Képviselők Tanácsa. Kelemen Hunor szövetségi elnök politikai beszámolójában elmondta, egy olyan esztendőt hagy a háta mögött az erdélyi magyarság és a Szövetség, amelyben két választási kampány és az elmúlt 23 év két legnehezebb választása zajlott le, a tét pedig mindkét esetben óriási volt.

A szövetségi elnök köszönetet mondott mindazoknak, akik elmentek szavazni december 9-én, és mindazoknak, akik a tulipánra szavaztak, így részvételükkel megerősítették a Szövetséget. Gratulált ugyanakkor a megválasztott jelölteknek, a kampánystáboknak, az RMDSZ megyei szervezeteinek, polgármestereknek, tanácsosoknak az elvégzett munkáért, és köszönetet mondott a civil szervezetek, egyházak képviselőinek, akik arra buzdították a magyar embereket, hogy éljenek demokratikus jogukkal, menjenek minél nagyobb számban szavazni.

„Ez az esztendő ismét megerősített bennünket abban, amit eddig is tudtunk: csak magunkra számíthatunk, és minden magyar ember szavazata kell ahhoz, hogy megőrizzük az erős és egységes képviseletet. Ha december 9-re gondolok, akkor azt mondhatom, hogy az egyik szemünk nevet, a másik pedig sír. Elvesztettünk négy parlamenti mandátumot, elvesztettünk olyan kollégákat, akik évtizedekig képviselték a Szövetséget a törvényhozásban. Egy esztendő alatt két nehéz választáson vagyunk túl. Sikerült megőriznünk a parlamenti képviseletet annak ellenére, hogy magyar versenypárt indult ellenünk, két és fél év nehéz kormányzás után voltunk, amikor megszorító intézkedéseket kellett bevezetnünk, amikor a román oldalon felhajtó erőként működött a váltás igénye” – mondta Kelemen Hunor. 
Az RMDSZ elnöke politikai beszámolójában arra helyezte a hangsúlyt, hogy a Szövetségnek fel kell ismernie az elkövetett hibákat, és minél hamarabb ki kell javítania azokat.  
„Fel kell ismernünk a hibáinkat, a tévedéseinket, fel kell tárnunk az okokat. Választ kell adnunk arra a kérdésre, hogy miért vesztettünk szavazatokat, miért nem tudtunk jobban mozgósítani, miért nem tudtuk megszólítani a bizonytalanokat. Döntő fontosságú, hogy képesek vagyunk-e a helyes következtetéseket levonni, a hibáinkat ki tudjuk e javítani, és olyan döntéseket hozunk-e, amelyek ezt a Szövetséget megerősítik. Egy hónapunk van a kiértékelésre, az elemzésre, és arra kérek minden kollégát, ne seperjünk a szőnyeg alá semmit. Tavasszal kongresszust szervezünk, addig nekünk el kell döntenünk, hogy hogyan tehetjük rugalmasabbá a Szövetséget, gyorsabbá a döntéshozatalban, és hatékonyabbá a szervezésben” – részletezte Kelemen Hunor szövetségi elnök, aki kijelentette, az RMDSZ 2012-ben elérte az 5 százalékos bejutási küszöböt, de ez volt az utolsó esély erre, ebben a formában. A Szövetségnek meg kell erősödnie ahhoz, hogy megőrizze az egységet, a hatékony érdekképviseletet, erre van szüksége az erdélyi magyar társadalomnak is.

Az RMDSZ elnöke kitért az Erdélyi Magyar Néppárt parlamenti választásokon való szereplésére is. „Az EMNP az első pillanattól kezdve félretájékoztatta a magyar embereket, tudták, hogy semmi esélyük bejutni a parlamentbe. Ők azért voltak szomorúak az eredményhirdetést követően, mert mi bejutottunk, átléptük az 5 százalékos küszöböt. Ártani akartak és tudtak, a négy mandátum elvesztése az ő számlájukra is írható. A december 9-i választások ismét bebizonyították, hogy a verseny nem mozgósít, a bizonytalanokat nem hozza vissza, az embereket nem érdekli a politikusok vitázása, egymásnak feszülése. A verseny jótékony hatásaira vonatkozó retorika megbukott, a verseny nem mozgósítja a romániai magyarokat. A kampány során a legélesebb verseny Háromszéken és Bihar megyében volt, azonban számunkra elgondolkodtató az a tény, hogy Máramarosban, Nagybánya környékén kapta arányaiban a legtöbb szavazatot a néppárt. Az EMNP indulása sokat ártott a magyarságnak, meggyengítette a képviseletet és az egységet” – jelentette ki Kelemen Hunor.

A szövetségi elnök arra tért ki politikai beszámolójában, hogy mit kezd az RMDSZ meggyengült erővel egy olyan parlamentben, amely számszerűen jóval nagyobb, mint eddig volt. „Kérdés, hogy milyen formában tudjuk használni az érdekképviseletet, hogyan tudjuk bővíteni a kisebbségi jogokat, hogyan tudjuk megőrizni az elmúlt 23 év eredményeit. Hogyan kerül sor a régióátszervezésre, hogy az ne sértse az erdélyi magyarok érdekeit, hogyan tudjuk elérni, hogy ne kerüljünk messze a döntések meghozatalától, miképpen kerüljön sor a választási rendszer megváltoztatására úgy, hogy az arányosság elve megmaradjon, hogyan rendezzük az elkobzott ingatlanok visszaszolgáltatásának ügyét méltányos módon, hogy tudunk munkahelyeket teremteni, jövőt építeni itt, a szülőföldön” – sorolta a kihívásokat az RMDSZ elnöke. Leszögezte, a közösségi jogok bővítése nem ideológiai, hanem nemzetpolitikai kérdés.  

Kelemen Hunor kiemelte, a kormányzó Szociálliberális Szövetségnek rendelkezésre áll az alkotmánymódosításhoz szükséges kétharmados többség, éppen ezért Victor Ponta kormányfő kijelentése az RMDSZ fele nagyon fontos politikai gesztus volt. A kétharmados többség ellenére tárgyalni hívta az RMDSZ-t. „Ez annak a felismerése, hogy a nemzeti kisebbségek ügyét nem szabad ideológiai kérdéssé tenni. Ezért értékeltük Victor Ponta nyilatkozatát. A kormányzó szövetség nélkülünk is alakíthat kormányt, vagy akár velünk. Erről kell nekünk ma beszélnünk, véleményt mondanunk” – hangsúlyozta a szövetségi elnök. Beszámolt az elmúlt héten lezajlott tárgyalásokról a Szociálliberális Szövetség vezetőivel, majd kijelentette, a területi elnökökkel való konzultációt követően kiderült, az RMDSZ opciója az, hogy ha együttműködésre kerül sor, akkor ez legyen kormányzati. „Nem vagyunk abban a helyzetben, abban a tárgyalási pozícióban, mint 4 vagy 8 esztendeje, nem mi vagyunk a mérleg nyelve. Elvekről beszélünk ebben a pillanatban, ez pedig együttműködés esetén miniszteri tisztségeket jelent. Ha ellenzékbe megyünk, akkor egyetlen ügybe se szólhatunk bele, nem számítanak a szavazataink. Párbeszéd természetesen lesz, ennek viszont az eredménye nem lesz kézzelfogható. Harmadik opciót nem látok, a kormánynak a parlamentből való támogatása ebben a pillanatban nem egy racionális választás. Nekünk a közösség érdekeit kell figyelembe vennünk akkor, amikor döntést hozunk, ez a döntés pedig egy percig sem ideológiai opció, nem a baloldali- vagy jobboldaliságunkról döntünk, hanem a sorsunk további irányáról”.  

Kelemen Hunor beszámolt az SZKT képviselőinek arról, hogy Brüsszelben találkozott Wilfried Martenssel, az Európai Néppárt elnökével, akit tájékoztatott az RMDSZ parlamenti választásokon elért eredményeiről, és a Szociálliberális Szövetséggel folytatott tárgyalásokról, a Néppárt elnöke pedig a továbbiakban is teljes támogatásáról biztosította a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget. 
„Jövő héten megszületik egy döntés. Mi most mérlegeljünk, most nézzük meg, mi a jobb, mi az előnyösebb az erdélyi magyaroknak és a Szövetségnek, és adjunk felhatalmazást a formális tárgyalások lefolytatására. Egy olyan döntést hozzunk, amely szolidáris, amely mindannyiunkról szól. Egy felelős döntést kell hoznunk, amelyet megismételni nem tudunk” – zárta politikai beszámolóját Kelemen Hunor. 


Markó Béla: az RMDSZ eredményes volt

- Az RMDSZ eredményes volt a parlamenti választásokon, a kampányban, de azért volt eredményes, mert eredményes volt az elmúlt években is  - jelentette ki felszólalásában Markó Béla szenátor. Az RMDSZ volt elnöke úgy értékelte, valóban mélyrehatóan elemezni kell és össze kell vetni a Szövetség által a különböző választókerületekben elért eredményeket, mert rendkívül jelentős különbségek vannak különböző választókerületek és megyék között is, ami a magyarság részvételi arányát, vagy az RMDSZ-re leadott szavazatokat illeti. Leszögezte: nem ért egyet a jó és a rossz eredmények egybemosásával. „Köszönettel tartozom Kelemen Atillának és Borbély Lászlónak a feszes kampányért, mint ahogy nagy köszönettel tartozom kollégámnak, Szepessy Lászlónak, aki bebizonyította, hogy lehet minden szkepszis ellenére végig intenzíven és keményen kampányolni. Nem értek viszont egyet Kelemen Atilla azon értékelésével, hogy Maros megyében mindenütt tisztújítást kell végezni, és köztük Marosvásárhelyen is. Nem! Lehet természetesen tisztújítást szervezni mindenütt, de el kell mondani, hogy ha csak a Maros megyei eredményeket nézzük, rendkívül sok tanulságot lehet megfogalmazni. Abban a választókerületben, ahol Kelemen Atilla, Borbély László és jómagam indultam, az RMDSZ hozta a négy évvel ezelőtti eredményeket, és a magyarság arányánál nagyobb eredményeket értek el a jelöltek. Ezzel szemben Marosvásárhelyen, ahol Frunda György indult, bár ebben a kérdésben nem a személyek a fontosak, rendkívül súlyos gondok vannak, mert 39%-ot kapott az RMDSZ egy 44-45%-os magyarságú választókerületben. Tényleg ki kell elemezni az eredményeket és a következtetéseket le kell vonni. Ahol jók az eredmények, ott elismerjük a munkát, ahol pedig olyan rossz, mint Marosvásárhelyen, ott a városi RMDSZ-nek mennie kell már a tegnaptól és nem holnaptól! Ezeket a dolgokat ilyen élesen és világosan kel kimondani – hangsúlyozta Markó Béla.

A politikus megerősítette: amellett van, hogy amennyiben megvannak a kölcsönös érdekek és a megfelelő programfeltételek, akkor az RMDSZ-nek kormányzati szerepet kell vállalnia. Álláspontja szerint túl kellene lépni az amolyan „irulós pirulós szégyenkezésen”, miszerint az RMDSZ hol ideáll, hol odaáll, hol ezzel, hol azzal lép kormányzati szövetségre.  – Tessék megjegyezni: mi nem vagyunk politikai párt! Mi egy egész magyar közösséget képviselünk, és az elmúlt huszonhárom esztendő bebizonyította, hogy a legerősebb eszközünk az volt, ha kialakítottunk kormányzati együttműködést, nem úgy mint egy párt, nem úgymint liberálisok, szociáldemokraták vagy kereszténydemokraták, hanem mint magyarok, akik keressük a jövőnk felépítésének lehetőségeit.

Markó Béla élesen bírálta a magyarországi kormányoldal politikusait, akik álláspontja szerint a magyar nemzet és az erdélyi magyarság esélyeit csökkentik azzal, hogy az RMDSZ-t gyengítik. „Az hallottam itt valakitől, hogy ne üzengessünk Budapestre. Én üzengetek! Azért üzengetek, mert nemcsak azok tették rá a magyar nemzet jövőjére, sorsára az életüket, akik nekünk Budapestről üzengetnek, hanem mi is. És ugyanakkora joggal mondok véleményt a magyar nemzet jövőjéről és sorsáról, mint akik Magyarországon nyilatkoznak, nagyon sokszor felelőtlenül! És nem tudom elfogadni, hogy ott tartunk, hogy már annak is örülünk, ha a magyarországi kormányoldal nem szól bele a választási kampányba, és reszketve figyeljük heteken át, hogy hány kormánypolitikus jön át ide és kampányol ellenük. Ez abszurd, ez tragikus, ez a magyar történelem minden drámáját magában hordozza! Ha van Budapesten értelmes, távolba látó politikus, akkor tudnia kell, hogy a dolgok nem arról szólnak, hogy szereti-e az RMDSZ-t vagy nem szereti. Az érzelmeknek semmi köze ehhez, mint ahogy a mi szövetségeink sem erről szólnak. A magyarországi politikusoknak tudniuk kellene azt, hogy esélyeket játszanak el azzal, hogy gyengítenek minket. Ha a választási eredményeink mögötti okokról beszélünk: ezek között az is benne van, hogy az elmúlt éveket nem magyarországi hátszéllel politizáltuk végig, hanem egy magyarországi ellenszélben, és ez óriási különbség! Nem arról van szó, hogy itt Kelemen Hunor pozícióját, vagy Frunda György mandátumát, vagy az én most már nem létező politikai jövőmet játsszák el odaátról, hanem a magyar nemzet és az erdélyi magyarság jövőjének esélyeit csökkentik ezáltal – szögezte le Markó Béla.

Borbély László: Tárgyalnak velünk mert értékelik eddigi munkánkat

 “Erősek vagyunk, mi sem  bizonyítja  ezt jobban mint az, hogy az elmúlt több mint 15 évben sokszor meg tudtuk győzni a parlamenti többséget arról, hogy elfogadja álláspontunkat”- mondta Borbély László az RMDSZ politikai alelnöke, Maros megyei képviselő szombaton, a Marosvásárhelyen megszervezett Szövetségi Képviselők Tanácsának ülésén.

A politikai alelnök elmondta az erő azt jelenti, hogy az RMDSZ 7%-os parlamenti képviseletével meg tudta győzni a parlamenti többséget arról, hogy szükség van a magyar anyanyelvű oktatásra, vissza kell szolgáltatni az államosított vagyonokat és a kis- és középvállalkozásokat támogatni kell. „Az RMDSZ erős és az igazi kihívás számunkra az lesz a következő időszakban, hogy el tudjuk fogadtatni véleményünket a 67%-os parlamenti többséggel. Erősek vagyunk de a többség szavazatai nélkül nem tudunk sokat tenni.Tárgyalnunk kell.”-mondta Borbély László, majd hozzátette, hogy a miniszterelnök nyilatkozata a választások estélyén, hogy a 2/3 –os többséggel rendelkező Szociál Liberális Unió az RMDSZ-el szeretne kormányzoni azért figyelemre méltó, mert ez azt mutatja, hogy a Szövetségben megbíznak és hogy sikerült egy olyan dialógust kialakítani a román pártokkal, amely lehetővé tette a jövő héten esedékes tárgyalásokat.Kovács Péter: teljesítettük a kitűzött céljainkat, azonban elemeznünk kell a szavazatcsökkenés okait

Akkor tudjuk elemezni az eredményeinket, ha listázzuk a választási kampányt megelőzően  kitűzött céljainkat - kezdte beszámolóját Kovács Péter, az országos kampánystáb vezetője, majd hozzátette: öt célunk volt, ebből négyet már teljesítettünk. Átléptük az 5 százalékos küszöböt, illetve nagyságrendileg sikerült megőrizni a súlyunkat a  Parlamentben. A magyar szavazatok 89%-át szereztük meg, ami növekedés az önkormányzati választások alkalmával begyűjtött 86%-os arányhoz képest. Szintén célként fogalmaztuk meg, és teljesíteni is tudtuk, hogy a Székelyföldön kívül meg kell őrizzük képviseletünket az etnikai szempontból vegyes vidékeken, illetve a szórványban. Az ötödik célunk egybeesik minden politikai szervezet céljával, amely indul a választásokon: a lehető legtöbb eszközt megszerezni a választási programunk megvalósítására, vagyis ha van rá lehetőség, a kormányra kerülés. Ebben az kérdésben még nincs végleges döntés, azonban mindenképpen kiemelendő, hogy a miniszterelnök már a választások éjszakáján meghívta az RMDSZ vezetőit a tárgyalások megkezdésére. Az eredmények tehát pozitívak, azonban a lehető legpontosabb képet kell kapjunk arról, hogy miért csökkent a megszerzett szavazataink száma, illetve miért maradt el a magyar közösség részvétele a szavazáson a román polgárokétól - hangsúlyozta Kovács Péter. Meg kell nézzük, hogy milyen felelőssége van ebben az országos kampánystábnak, a megyei és helyi szervezeteknek, az önkormányzati vezetőinknek. Az elemzés konklúzióit figyelembe véve pedig dönteni kell: szükség szerint tisztújítást kell kiírni, illetve meg kell nézni, hogy a jövő évben sorra kerülő Kongresszuson milyen mértékben módosítjuk az Alapszabályzatot. Kovács Péter felszólalása végén két idézetet olvasott fel: ,,Az, hogy nem sikerült elérni a 6:3-as alternatív küszöböt, - mert ez most már bizonyos, ez látszik az adatokból - ez tulajdonképpen, egy előre megjósolható, jó bizonyossággal megjósolható eredmény volt...”. Ezt Toró T. Tibor nyilatkozta a választások éjszakáján. A másik idézet így hangzik: “Nyilvánvalóan végighazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Hazudtunk reggel, délben, este.”***Az Szövetségi Képviselők Tanácsának harmadik napirendi pontját a politikai felszólalások sorozata jelentette az RMDSZ frakcióinak képviselői részéről. A felszólalok sorát Tánczos Barna  SZKT képviselő nyitotta meg, aki a Székelyföldi frakció nevében megköszönte a bizalmat, a hitet és a támogatást mindazoknak, akik december 9-én a RMDSZ szavaztak, majd hozzátette: „A mai nap az értékelések és az elemzések napja kell legyen. Az eredményeinket értékelnünk kell. Ma van okunk örömre, mert teljesítettük a célkitűzések egy részét, de mélyebb elemzést kell végzünk ahhoz, hogy építő gondolatokat fogalmazzunk meg”. Bíró Rozália, a Partium frakció képviseletében beszédében kitért arra, hogy a tévedések  konstruktív kivizsgálása érdekében körzeti szervezetekre lebontva kell megejteni az értékelést: „Az hiszem, hogy valamennyien tudatában vagyunk, hogy körzeti szervezetekre lebontva kell megvizsgáljuk a hibákat. Azt hiszem, hogy van néhány olyan folyamat amit figyelembe kell vegyünk. Bízom abban, hogy előbb utóbb a román közösség is a józan eszére hallgatva értékeli az RMDSZ tevékenységét, hiszen 23 éve hozzájárulunk ahhoz, hogy Románia az európai színpadon azt a helyet foglalja el, amelyet most ”- fogalmazott Bíró Rozália. Az idei parlamenti választásokon szenátori mandátumot nyert Bihar megyei SZKT képviselő kitért az Erdélyi Magyar Néppárt választásokon történő részvételének következményére:  „Ez a kampány ékes bizonyítéka volt annak, hogy  az EMNP nem a magyar közösség érdekeit tekintette szem előtt. Tény és való, hogy folyamatosan akadályozzák az RMDSZ munkáját, erre számtalan példát tudunk felhozni arra Bihar megyében és nem csak ott” - fejtette ki Bíró.

Borboly Csaba, a Hargita  Megyei Tanács a Tulipán frakció részéről szólalt fel és úgy véli „az erdélyi magyar érdekellentétek feloldhatóak, ha kellő bölcsességgel és türelemmel fordulunk hozzájuk”. Borboly ezután példaként kiemelte az RMDSZ Gyergyói területi szervezetét, amely képes volt a megújulásra és a felzárkózásra, továbbá elmondta: „Fontosnak tartom a Szövetség szakterületeinek a megerősítését. Erős háttérintézmény-rendszer kell, ezáltal tudunk perspektívát nyújtani” – emelte ki Borboly. A Belső-Erdély frakció részéről Kováts Krisztián felszólalásában elmondta, hogy az RMDSZ-nek a szórvány megyékben nem az EMNP jelenti a nagy veszélyt. „Oda kell figyelnünk a román pártok által létrehozott szövetségekre, mert több szavazatot vesznek el tőlünk” - részletezte Kováts a szórványban élő magyar közösségek hasznos szavazat elve alapján leadott voksait. „Az elemzésnek akkor van értelme, hogyha ez egy őszinte elemzés. Véleményem szerint a tükör értékes eszköze a politikusnak, ugyanúgy mint a helyi szervezeteknek” – hangsúlyozta Winkler Gyula , az RMDSZ EP képviselője a Szórvány frakció nevében.A Kereszténydemokrata frakció részéről Frunda György szólalt fel: „Úgy gondolom, ha ma elemezni kell, hogy miért kapott az RMDSZ 380 ezer szavazatot képviselő szinten és 390 ezer szavazatot szenátusi szinten, ez azt jelenti, hogy körül belül 50 ezer szavazattal kaptunk kevesebbet mint 2008-ban.  Az EMNP-re szavazók nem rájuk szavaztak, hanem ellenünk szavaztak és ez veszélyes, nem lehet ezt nem figyelembe venni” – hívta fel a figyelmet Frunda a parlamenti választásokon elért eredményekre.Az RMDSZ frakcióinak részéről felszólalok sorát Bodor László MIÉRT elnök beszéde zárta. „Az elmúlt időszak kampányhadjáratainak, nyilatkozat- és stratégiaháborúinak lecsendesedésével, a választási eredmények tükrében valamint a következtetések levonása után, a jövő megtervezése vár most ránk. Tény, hogy az RMDSZ bejutott a parlamentbe, mely által a jövőben is biztosítva van az erdélyi magyarság képviselete” – hangsúlyozta Bodor László, majd elmondta, hogy a győzelem biztos tudatában sem szabad figyelmen kívül hagyni azt az aggasztó tényállást, melynek értelmében az erdélyi magyar közösség 0,64 százaléka román pártokra adta le a voksát. „Igen, ez a szám a magyar versenypárt választási eredménye, amely most román párt román képviselőjét, vagy szenátorát erősíti. Ezt ki kell mondanunk és meg kell értetnünk azokkal a magyar emberekkel, akiket félrevezettek. Dolgoznunk kell azért, hogy az erdélyi magyar választók megértsenek, és ne lehessen félrevezetni őket, azért kell tennünk, hogy erős magyar közösségünk legyen 2016 után is és azért is cselekednünk kell, hogy a Szövetség mozgósító ereje növekedjen.” – fejtette ki Bodor László, továbbá  a felsoroltak értelmében a Magyar Ifjúsági Értekezlet kezdeményezéseit taglalta: „Szükséges a szervezeti működés hatékonyságának az átvilágítása, nagyon fontos az urbánus közösségekben élő magyarság helyzetének a felmérése, kérjük a bejutott parlamenti képviselőket, hogy a választási törvény módosításakor vegyék figyelembe a fiatalok alacsony részvételét a 2012-es választásokon és a számarányok értelmében kulcsfontosságú egy olyan ifjúságbarát választási törvényt kidolgozása amely figyelembe veszi a fiatalok elvárásait és szemléletét. Ugyanakkor kezdeményezzük az RMDSZ központi struktúrájában szervezet építéssel foglalkozó testület létrehozását, melynek munkáját a Magyar Ifjúsági Értekezlet aktivistáival, önkénteseivel teljes mellszélességgel támogatni fogja” – részletezte a MIÉRT kezdeményezéseit Bodor.

„Az erdélyi magyarságnak bármilyen rendszerben az arányos képviseletre kell törekednie. Az erdélyi magyarság céljainak  megvalósítása érdekében a mi utunk lehet, hogy hosszabb, de járható. A rövidebb út kivitelezhetetlen” – hangsúlyozta Szabó Ödön. Sógor Csaba, az RMDSZ EP képviselője a folyamatos kampányolás fontosságát emelte ki és kihangsúlyozta, hogy a modern politikában négy éven keresztül folyamatosan kommunikálni, kampányolni kell, majd a választásokat megelőző hónapban a már kiépített kapcsolatokra, üzenetekre kell támaszkodni. Cseke Attila Bihar megyei képviselő felszólalásában megköszönte a magyar szavaztok 89 százalékának, hogy továbbra is az erdélyiségre adták voksukat, majd elmondta: „Nem fogjuk a hibákat a szőnyeg alá seperni, egy komoly és felelős kiértékelést fogunk tartani és egy felépíthető stratégiát fogunk kidolgozni, amely arról fog szólni, hogy a fiatal generációt hogyan vonjuk be  tevékenységünkbe és milyen üzeneteket fogalmazunk meg a vegyes házasságok fele” – vélekedett Cseke. „Az erdélyi magyarság érdeke az, hogy a megszerezett jogainkat ne csorbítsák, ehhez természetesen a kormányzati szerepvállalás segíthet, de ha nem lesz kormányzati szerepvállalás, akkor komoly üzeneteket kell megfogalmazzunk a román pártok fele, hogy a megszerzett jogainkhoz ne nyúljanak” – hangsúlyozta Cseke Attila képviselő.kapcsolódó

Hírlevél