Az RMDSZ Nők Szervezete: minden romániai magyar nő érdekképviselete

Az RMDSZ Nők Szervezete: minden romániai magyar nő érdekképviselete

Az RMDSZ Nők Szervezetének kezdeményező bizottsága ma délben, július 11-én, Kolozsváron sajtótájékoztató keretén belül mutatta be működési és szervezési szabályzatának tervezetét, a megyei/területi szervezetek megalakulásának ütemtervét, valamint a következő időszak feladatait és teendőit.

„Az országos kezdeményező bizottság - a szövetségi elnök megbízása értelmében- segíti és támogatja a megyei/területi szervezetek megalakulását, szakmai segítségnyújtással, koordinációs feladatok ellátásával, valamint az országos alapszabályzat és működési szabályzat kidolgozásával” – tájlkoztatott bevezetőjében Biró Rozália szenátor, majd bemutatta az Országos Elnökség megalakulásáig ideiglenes mandátummal rendelkező Nők Szervezet kezdeményezőinek jelenlévő tagjait: Nagy Emese szövetségi elnöki tanácsos, Laczikó Bíró Enikő, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának államtitkára, Lőrincz Csilla, a Környezetvédelmi Alap igazgatója, Horváth Anna alpolgármester, Hegedűs Csilla kulturális főtitkárhelyettes, Takács Aranka MIÉRT- elnökségi tag, SZKT titkár, Vida Noémi Nagybányai területi elnök.

Lőrincz Csilla, a Környezetvédelmi Alap igazgatója a szervezet eddigi eseményeiről számolt be, kiemelve, hogy a Nők Szervezet megalakulásának első lépésének a Nők az RMDSZ-ben témakörű közvélemény kutatás tekinthető, amelyet más pártok női vezetőivel folyatott szakmai találkozók és külkapcsolati megbeszélések követtek. A Szövetségi Képviselők Tanácsának képviseletében jelenlévő bizottsági tag elmondta, hogy a területi építkezés első eredménye: a június 15-én megalakult besztercei női szervezet.

„Ennek a kezdeményező bizottságnak az elsődleges célja az, hogy a megyei/területi szervezetek minél hamarabb megalakuljanak” – ismertette Nagy Emese, a Szövetségi Elnöki Hivatal tanácsosa, majd elmondta, hogy a sajtótájékoztatót megelőző munkamegbeszélésen a bizottsági tagok feladatokat határoztak meg, a határidőket tűztek ki és kidolgoztak egy ütemtervet, amely szerint a július-augusztus időszak a helyi szervezetek megalakulásának ideje.

Hegedüs Csilla főtitkárhelyettes elmondta: „az országos alakuló küldöttgyűlést szeptember végére, Kolozsvárra tervezzük, amelyre a 28 területi szervezetünk, 200 küldöttjét várjuk. Ennek a nagyszabású eseménynek az a célja, hogy az országos vezetőséget megválasszuk, stratégiai partnerségeket alakítsunk ki, illetve az RMDSZ Nők Szervezetének programját megvitassuk és elfogadjuk”.

A Magyar Ifjúsági Értekezlet és a Nők Szervezet együttműködésével kapcsolatban Takács Aranka kifejtette, hogy az áprilisi tisztújító MIÉRT küldöttgyűlést követően megalakult a MIÉRT női kabinetje, amely szoros partnerségben kíván együttdolgozni a Szövetség női szervezetével, szorgalmazva a fiatal nők aktív szerepvállalását a szervezeti építkezés és a társadalomszervezés jegyében.

Vida Noémi, az RMDSZ Nagybányai Területi Szervezetének elnöke, a volt Nők a Nőkért platform alelnökeként hangsúlyozta, hogy a Szövetség Nők Szervezete a majd ezer tagot számláló egykori platform működési elvei szerint, de a megújulás jegyében kell elinduljon.

„Minden sikeres, közéletet vállaló nő mögött, kell legyen egy jó csapat, egy erős szervezet” – emelte ki Horváth Anna kolozsvári alpolgármester, majd elmondta: „a jelenlévő csapat az elmúlt 23 évben aktívan részt vett a Szövetség életében, és legfőbb célkitűzésünk szerint továbbra is láthatónak kell lennünk, láthatóan kell tevékenykednünk, ez lehet a kulcsa a sikeres női szervezetnek.”

Laczikó Bíró Enikő államtitkár a Nők Szervezet működési szabályzatának tervezetét mutatta be, amely magába foglalja a kezdeményezés célkitűzéseit és eszközeit, kitér a tagsági viszony, az együttműködések, a szervezeti felépítés, és a testületek struktúráira. Az államtitkár rámutatott arra, hogy a Nők Szervezetének felépítése három szinten valósul meg: a megyei/területi szinten, a Küldöttgyűlés valamint az Országos Elnökség szintjén.

Biró Rozália szenátor végezetül ismertette az RMDSZ Nő Szervezetének négy legfontosabb alapcélkitűzését, amelyet a szeptemberi országos küldöttgyűlésen fogadnak majd el. „Hatékonyan működő országos hálózatot kell kiépítenünk, a megyei/területi és helyi szervezetek létrehozásával; segítenünk kell a nők politikai- és közéletben való szerepvállalását; a nőket érintő problémákat fel kell vállalnunk, előtérbe kell helyeznünk- nemcsak az RMDSZ-en belül tevékenykedő nőkre figyelve, hanem az összes romániai magyar nőt segítve; valamint meggyőződésünk, hogy a család szerepének, egységének, összetartó erejének védelmét kell biztosítanunk" - részletezte a szenátor asszony.

kapcsolódó

Hírlevél