Szatmár megye

Cím:

440030 Szatmárnémeti, Mihai Viteazul u., 10 sz., Szatmár megye

megyei tanácselnök

Pataki Csaba

0745 426 832

megyei tanácsos

Kaiser István

0722 328 957

megyei tanácsos

Balogh Sándor

0730-652589
0744-285989

megyei tanácsos

Erdei Róbert

0730 713701

megyei tanácsos

Gindele Imre

0744-205357

megyei tanácsos

megyei tanácsos

Véron András István

0261-825701
0733-678666

megyei tanácsos

Barta Zoltán

0770 950560

megyei tanácsos

Giurgiu Kovács Mónika

megyei tanácsos

Muresan István

megyei tanácsos

Tasnádi István

megyei tanácsos

Merker Andrea

megyei tanácsos

Fanea Imola

megyei tanácsos

Godzsa Zsolt

megyei tanácsos

Marginean Éva

megyei tanácsos

Gál Gyöngyi

Apa

Aranyosmeggyes

Avasújváros

Ákos

Batarcs

Batiz

Béltek

Bogdánd

Börvely

Csaholy

Csanálos

Egri

Erdőd

Érendréd

Érkávás

Érszakácsi

Hadad

Halmi

Kálmánd

Kaplony

Királydaróc

Kökényesd

Kolcs

Lázári

Majtény

Mezőfény

Mikola

Nagykároly

Nagytarna

Piskolt

Pusztadaróc

Sárközújlak

Szamosdob

Szatmárhegy

Szatmárnémeti

Szatmárpálfalva

Szatmárudvari

Szilágypér

Szopor

Tasnád

Tasnádszántó

Túrterebes

Vámfalu

Vetés

Hírlevél