Robotokat programozhatnak a Hargita megyei diákok - Tánczos Barna segítségével öt Hargita megyei középiskola kapott adományt egy debreceni vállalattól

Robotokat programozhatnak a Hargita megyei diákok - Tánczos Barna segítségével öt Hargita megyei középiskola kapott adományt egy debreceni vállalattól

A jövő mérnökeinek képzéséhez járul hozzá a debreceni kezdeményezésű Lego Mentoring Program – hangzott el november 23-án a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium dísztermében, ahol 25 darab programozható robotot adtak át a Hargita Megyei Ifjúsági Alapítványnak, amely öt középiskolának továbbította az eszközöket.

Több mint 50 ezer lej értékű adományt, 25 darab programozható robotot vett át a Hargita Megyei Ifjúsági Alapítvány pénteken Csíkszeredában a National Instruments debreceni vállalatának képviselőitől, a Lego Mentoring Program keretében. Az eszközök a programozás élményszerű elsajátítását segítik elő. A kezdeményezés célja, hogy minél több fiatal megtanulhassa a grafikus programozási nyelvet, az algoritmikus gondolkodásmódot, ami hozzájárul egy színvonalasabb mérnökképzés alapjaihoz.

A tanév második felétől a Hargita megyei diákok is részt vehetnek a programban, ugyanis öt középiskola – a maroshévízi Kemény János, a csíkszeredai Márton Áron, a székelykeresztúri Orbán Balázs, a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő és a székelyudvarhelyi Tamási Áron gimnázium – kapta kölcsön a robotokat az ifjúsági alapítványtól.

A Márton Áron Gimnáziumban tartott ünnepélyes átadón, illetve bemutatón Ferencz Salamon Alpár megyei tanácsos köszöntötte a túlnyomórészt diákokból álló hallgatóságot Hargita Megye Tanácsa részéről, amely a Hargita Megyei Ifjúsági Alapítvány támogatója. A tanácsos-pedagógus Galileo Galileit idézte, aki szerint „a gyermek feje nem edény, amit meg kell tölteni, hanem fáklya, amit lángra kell lobbantani”. Ehhez járul hozzá ez a mentorprogram is, amellyel a „lángra lobbantásra” törekszenek, jelentette ki Ferencz Salamon Alpár. A megyei tanácsos méltatta a helyi kezdeményezések fontosságát, hiszen a jelenlegi adomány is annak számít, ugyanis Tánczos Barna RMDSZ-es politikus, jelenlegi szenátorjelölt volt az ötletgazda. Az eseményen ő maga is részt vett úgy is, mint a Márton Áron Gimnázium egykori diákja. „A diákok úgy tudják ezt az adományt meghálálni a debreceni vállalatnak, ha komolyan veszik e játékot”, fogalmazott Tánczos, aki azt is bejelentette, hogy a mentorprogram során rendezett versenyek nyertesei az Egyesült Államokba utazhatnak tapasztalatszerző látogatásra. Az alapítvány és az iskolák ugyanis azt tervezik, hogy versenyeket is rendeznek majd, először megyei, majd országos és nemzetközi szinten, hogy a Hargita megyei tanulók megmérethessék tudásukat.

Varga László, a Márton Áron Gimnázium igazgatója szerint az oktatás-nevelés színvonalához járul hozzá a mentorprogram, általa versenyképes felnőttekké válhatnak a középiskola padjaiból kikerülő diákok. Krézsek Vilmos, az ifjúsági alapítvány elnöke a saját és a Borboly Csaba megyeitanács-elnök aláírásával ellátott köszönőlevelet adott át Ábrahám Lászlónak, a debreceni vállalat jelen lévő vezetőjének, és elmondta, hogy táborokat, versenyeket támogatnak, ezzel is hozzájárulva a program sikeréhez. Ábrahám László bemutatta a National Instruments Hungary tevékenységét, megemlítve azt is, hogy az árbevétel 16 százalékát kutatásra, illetve fejlesztésre fordítják. Végül a cég részéről Héjja Ferenc szemléltette a robotok működését, bevonva a jelenlévőket is.

A mentorprogram Hargita megyei elindításának előzménye, hogy még 2012 márciusában Hargita megye informatikatanárai körlevelet kaptak Miklós Csaba szaktanfelügyelőtől, aki beszámolt arról, hogy létezik egy oktatáskiegészítő program, amelyen keresztül tehetséges fiatalokat fejlesztenek programozható robotok segítségével. A megkeresésre öt tanár válaszolt pozitívan: Csomós Róbert Csíkszeredából a Márton Áron Gimnáziumból, Szélyes Emőke és Dénes Ildikó Székelyudvarhelyről a Tamási Áron Gimnáziumból, Simó Margit a székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnáziumból és Csiki Zoltán Gyergyószentmiklósról, a Salamon Ernő Gimnáziumból. Az érdeklődő tanárok 2012. június 8-án részt vettek a debreceni NI Hungary Kft. által szervezett Nyílt Napon és oktatáson Debrecenben, amelyen részletesen megismerték a projektet. Az utazást Tánczos Barna, a Márton Áron Gimnázium egykori tanulója szervezte és támogatta. A tavaszi út és némi szervezés után novemberben megérkeztek a robotok Csíkszeredába – „darabokban”, mivel a diákoknak először meg kell építeniük őket, és csak utána kezdődhet a programozás. A robotok érzékelőkkel rendelkeznek, mérik a távolságot, érzékelik a fényt, a nyomást. A fiatalok segítségükkel kreatívan, játszva ismerkedhetnek a komolyabb szintű programozással.


kapcsolódó

Hírlevél