Beszámoltak négy éves tevékenységükről a csíki megyei tanácsosok és a megyei tanács elnöke

Beszámoltak négy éves tevékenységükről a csíki megyei tanácsosok és a megyei tanács elnöke

Borboly Csaba elnök politikai tájékoztatójával vette kezdetét az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének Területi Küldötteink Tanácsa március 9-én Csíkszeredában. Az elnök a közelgő választási kampányról beszélt, kiemelte, a Szövetség célja egy békés, negatív kommunikációtól mentes kampány.

A TKT a megyei tanácselnök, illetve a csíki megyei tanácsosok beszámolójával folytatódott. Borboly Csaba elnök beszámolójában kihangsúlyozta, úgy véli, a TKT által kijelölt csíki megyei tanácsos csapat jól dolgozott, számos komoly eredményt ért el. Ezek közül csak párat említett meg, így például a falukép-védelmet és a népi fürdők felújítását célzó programot, a székely kapuk felújítását célzó programot, a székely terméket, a hagyományos termékek vásárát, a Székelyföldi Akadémiát, a Székelyföldi Családok Napját, a Gyerekmosoly programot, a megyei utak felújítását, a kisvíz-programot, a kisvállalkozások segítését, a megyei sürgősségi kórház felújítását.  

Becze István megyei tanácsos beszámolójában elmondta, a mandátum kezdete óta összesen 71 tanácsülés volt, amelyek keretében 1287 határozatot hoztak. Becze felsorolt számos kisebb, nagyobb programot, amelyekben részt vett. Megemlítette a megyei hulladékgazdálkodási projektet, a megyei víz- és csatorna projektet, a felcsíki közös szennyvízrendszer kialakítását, az alcsíki hulladékgazdálkodási projektet, a kozmási pityóka szövetkezetet, a különböző agráripari fejlesztéseket, a Natura 2000 egyeztetéseket, a vidéki infrastruktúra fejlesztéseket, a Környezetvédelmi Alap által kiírt pályázatok lebonyolítását, a Leader programot, a Robinwood programot. Egyik legnagyobb megvalósításaként a Székely Gazda lap elindítását tekinti. Beszámolója végén megköszönte a kollegák, a csíki csapat együttműködését.

Beszámoltak továbbá tevékenységükről Rafain Zoltán, Rácz Árpád és Szentes Antal megyei tanácsosok is, akik szintén a csíki megyei tanácsosi csapaton belüli együttműködést hangsúlyozták. Mindhárman egyetértettek abban, hogy ennek hiányában nem értek volna el eredményeket, és leszögezték, ilyen fajta együttműködésre van szükség a jövőben is.

Az ülés végén a jelenlevők elfogadtak egy szabályzatot, amelynek értelmében a tisztségben lévő RMDSZ-es önkormányzati képviselők, polgármesterek, tanácsosok – akárcsak a korábbi években – a helyi közösség előtt be kell, hogy számoljanak a mandátumuk alatt folytatott tevékenységükről. A beszámolókat pedig a kiértékelés után 48 órával el kell, hogy juttassák a Szövetség Csíki Területi Szervezetéhez. Emellett elfogadásra került a megyei tanácsosi tisztségre pályázók kijelölésének módozata. Az elfogadott szabályzatokat az érintettek megtalálják a www.csikirmdsz.ro honlapon.

kapcsolódó

Hírlevél