Románia támogatni fogja az EU természet helyreállításáról szóló jogszabályát – az ambiciózus célok mellé uniós finanszírozást kell rendelni

Románia támogatni fogja az EU természet helyreállításáról szóló jogszabályát – az ambiciózus célok mellé uniós finanszírozást kell rendelni

Jelenleg zajlik a Természet helyreállításáról szóló uniós jogszabályjavaslat tagállami szinten történő megvitatása. Ennek célja arra kötelezni a tagállamokat, hogy a 2030-ig szóló Biodiverzitási Stratégia részeként, valamint a Zöld Megállapodással összefüggésben fogadjanak el egy ambiciózus természet helyreállítási törvényt, amely EU-s szinten segítheti elő a leromlott élőhelyek helyreállítását.  Tánczos Barna, az RMDSZ környezetvédelmi minisztere elmondta, hogy Románia támogatja ezt az EU-s jogszabályt, ha ezen ambiciózus célok mellé konkrét uniós támogatási forrást jelölnek meg.

Rendkívül fontos Románia biodiverzitásának és ökoszisztémáinak védelme, azonban amint azt korábban is számtalanszor láttuk, a környezetvédelem tekintetében csak akkor lehet érdemi előrelépést elérni, ha minden egyes ambiciózus cél mellé költségvetést is rendelünk. Az EU intézményeinek fel kell ismerniük ezt a fontos szempontot, mert a tagállamok saját költségvetésből nem tudták megfelelően teljesíteni az előírásokat. Láthatjuk mekkora kihívás Románia déli részén az erdős területek visszatelepítése is, amely támogatott forrásokból történik, de ugyanúgy számos más ország küzd például a vizes élőhelyek vagy a tőzeglápok visszaállításával, amelyek gazdasági hasznot jelenthetnek, ezért az élőhelyek rehabilitációja a mellérendelt EU-s támogatás nélkül elképzelhetetlen.” – fogalmazott Tánczos Barna, az RMDSZ környezetvédelmi minisztere, majd hozzátette, hogy az előkészítő tárgyalások során számos módosítást iktattak a javaslatára, amelyek célja hatékonyabbá tenni majd a tagállamok számára, a sajátosságaikat figyelembevéve a jogszabály gyakorlatba ültetését. A miniszter továbbá hangsúlyozta, hogy be kell vonni a helyi közösségeket a természet helyreállítását célzó tevékenységekbe, ahol az leromlott.

Június 20-án ülésezik az EU környezetvédelmi tanácsa, amelyen az a cél, hogy a tagállami miniszterek egy általános megállapodást kössenek a jogszabályról.

kapcsolódó

Hírlevél