Családtámogatás, vállalkozók, gazdák és önkormányzatok támogatása – ezek az RMDSZ prioritásai az új parlamenti ülésszakban

Családtámogatás, vállalkozók, gazdák és önkormányzatok támogatása – ezek az RMDSZ prioritásai az új parlamenti ülésszakban

A családok jobb megélhetéséért, a vállalkozók, gazdák és önkormányzatok támogatásáért dolgoz ki törvényeket az RMDSZ az új parlamenti ülésszakban. A Szövetség parlamenti csoportja együttes frakcióülést tartott hétvégén, és céljai között határozta meg a kormány vállalkozókkal és gazdákkal szemben hozott megszorító intézkedéseinek korrigálását, valamint a központi hatóságok és az állampolgárok között megingott bizalmi kapcsolat helyreállítását.

 

A meghatározott célok, amelyeket törvény útján akar rendezni az RMDSZ:

 

Jobb megélhetést a családoknak

 • Megteremtjük a lehetőséget, hogy a koraszülött gyerek szülője akár három év gyereknevelési szabadságot is igényelhessen.
 • Bővítjük az ikergyerekeket nevelő szülőket megillető jogokat.
 • Családbarát munkaprogrammal serkentjük az édesanyák munkapiacra való visszatérését.
 • Jelzáloghitelek kamattámogatását szorgalmazzuk fiatal családosoknak.
 • Határozott lépéseket teszünk az iskolai bullying jelenség tudatosítására és visszaszorítására.

 

Megvédjük a gazdákat

 • A gazdákat ért megszorító intézkedéseken enyhíteni kell. Romániának kötelessége olyan törvényeket gyakorlatba ültetni, amelyek kiszámíthatóságot és fenntarthatóságot biztosítanak a mezőgazdasági szektornak. A mezőgazdasági szektor nem lehet az állam „mostohagyermeke”!

 

Kiállunk a vállalkozók mellett

 • A 2024-es év számos adózási megszorítást hozott a vállalkozóknak, valamint a kis- és középvállalkozásoknak. Ezeken a megszorító intézkedéseken akarunk javítani.
 • Az EU-s pályázatok hatékony lehívása érdekében törvény által akarjuk megteremteni a lehetőséget arra, hogy állami fedezetű, kamattámogatott hitelből tudják megoldani a szükséges önrész kifizetését a vállalkozók, továbbá kompenzációs megoldásokat vezetnénk be olyan esetekre, amikor az állam elmaradásai (pl. ÁFA visszaigénylések, betegpénzek) miatt a vállalkozó nem tudja befizetni adóit.

 

Kiállunk a szociális szolgáltatásokat nyújtó szervezetek mellett

 • Kiszámítható pénzügyi keretet és minőségi szociális ellátást akarunk a magán szociális szolgáltatásokat nyújtó szervezetek számára.

 

A tulajdonjog nem etnikai kérdés

 • Romániának 35 év után rendeznie kell a kommunizmus idején elkobzott javak visszaszolgáltatásának kérdését, egyszerűsíteni akarunk az eljárási procedúrán.
 • A kommunizmus idején elkobzott erdőterületek vissza kell kerüljenek a jogos tulajdonosokhoz. Az ehhez szükséges törvényes keretet tavaly júniusban megteremtettük, de a visszaszolgáltatáshoz szükséges kormányhatározatok kidolgozása még hátra van, amelynek előmozdítását prioritásként kezeljük.

 

Fokozott védelmet történelmi temetőinknek

 • Olyan törvényt dolgozunk ki, amely történelmi síremlékeinknek nyújt védelmet.

 

Támogatjuk az önkormányzatokat

 • Az önkormányzatok által bonyolított, európai uniós alapokból finanszírozott beruházások kizárólagos és időszerű kifizetésére kötelezzük a kormányt.
 • Az önkormányzatok hatékony és jobb működése érdekében a közelmúltban bevezetett szigorítások megszüntetését, eltörlését kezdeményezzük.
 • Családbarát önkormányzatokért dolgozunk integrált szolgáltatások és támogatások révén, beleértve az oktatást, egészségügyet, lakhatást, szabadidőt és szociális védelmet.

 

Továbbra is az emberélet védelme a prioritásunk a nagyvadakkal szemben

 • Az elszaporodott medvepopulációval szemben csak megfelelő vadgazdálkodással lehet megvédeni az emberéleteket. Többséget akarunk szerezni a medveállományra vonatkozó prevenciós kvótákat szabályozó törvénytervezet elfogadtatására a parlamentben.

kapcsolódó

Hírlevél