Szabó Levente György

Szabó Levente György

Kémer - polgármester

Cím:

457060, Kémer, Fő utca, 1 szám, Szilágy megyeKépesítés, tanult szakma: Szociológia, szociális munka

Jelenlegi munkahely: Kémer Község Polgármesteri Hivatala, polgármester 2008 júniusától

Születési adatok: helység: Szilágysomlyó, megye: Szilágy Megye, ország: Románia év: 1975, hónap: október, nap:13

Szülők: édesapa neve: Szabó Gheorghe, foglalkozása: - (meghalt)
            édesanya neve: Szabó Irma, foglalkozása: elárusítónő (nyugdíjas)

Családi állapot: nős, házasságkötés éve: 2006 november 19

Házastárs neve: Szabó Melinda, foglalkozása: tanárnő

Gyermekek neve, születési éve: név: Szabó Zsófia, sz. év: 2009 május 21

Vallás: református

Legfelső iskolai végzettség:egyetem, az intézmény neve Babeş-Bolyai Tudományegyetem, a város neve: Kolozsvár, ottani tanulmányok befejezésének éve: 1996, 2011-ben mesteri képzés projektmanagementből

Életpályája: A középiskola és a katonaság befejezése után, 1997-től a Kémeri Polgármesteri Hivatalban dolgoztam mint kasszás, aztán 2002-től mint szociális referens, 2004-től megválasztottak alpolgármesternek, 2008-tól pedig polgármesterként próbálom segíteni a település fejlődését.
Huszonévesen, frissen vasalt katonakönyvvel és érettségi diplomával a zsebemben, abban a szerencsében (…?) volt részem, hogy azonnal munkahelyet találtam a Kémeri Önkormányzatnál, mint kasszás majd mint szociális referens. Még csak azt sem tudtam, hogy mire vállalkozom, csupán egy dologban voltam biztos: szeretnék otthon, a szülőfalumban tenni valamit a közösségért, bíztam abban, hogy találok majd hozzám hasonló, tenni akaró fiatalokat, akik felvállalják a kötelező nyolc órás szolgálat után a közösségi munkát. Láttuk az elzártságot, az elöregedést, a szegénységet, a munkanélküliséget, az infrastruktúra teljes hiányát, az ipar a mezőgazdaság lerobbanását, épületeink állaga egyre romlott, az utcán szemét, szabadon kóborló állatok, az új demokráciában az önkormányzat, a polgármester szava csupán halk figyelmeztetés, amit senki nem vett igazán komolyan, szóval jól elvoltunk magunkkal és csodálkoztunk, hogy senki nem jön Kémerre „megváltani a világot”.
Csapatot kellett keresni, olyan emberekből, akik vállalták a közösségépítést és szervezést, meg kellett tanítani a közösségfejlesztés tudományára bennünket. Számtalan kurzus, eszmecsere, tematikus találkozó, a Szatmárnémeti CREST Forrásközpont, a Temesvári CAR, a Szilágy Megyei Tanács, a Román Szociális Fejlesztési Alap, a Világbanki információs irodák által szervezett kurzusok bizonyították be, hogy a közösségi munkát csak akkor lehet jól csinálni ha azt az ember tudatosan, célszerűen, tudományosan, jól megtervezve végzi, jól behatárolt célokat tűz ki maga és a közösség elé, amiket meg is lehet valósítani.
Személyemnek és csapatunknak is köszönhető az, úgy érzem, hogy településünkön az önkormányzatot elfogadta a lakosság, az önkormányzat pedig megtanulta, hogy a döntéshozatalban a lakosság véleményére építsen. A Kémerért Alapítvány, a Kémeri TeleHáz, a Pro Humanitas Társaság, a Bükkmenti Települések Kisrégiója, az Erdőtulajdonosok Társulása, a Jószágtartók Társulása, megannyi civil kezdeményezés, amelyeknek a beindításában aktívan részt vettem és ezek jó részében most is, mint egyik szervező fejtem ki munkámat a közösség érdekében. A TeleHáz Újság, a lakossági fórumok, az alpolgármesteri, majd polgármesteri megválasztásom megannyi visszajelzés a lakosság részéről, hogy munkánk nem hiábavaló. Közel 50 pályázaton keresztül 100 milliárd lejnyi (régi lejben kifejezve) értékben sikerült olyan beruházásokat hozni a településre, amellyel a falu arculata megváltozott, az emberek megértették, hogy csak akkor érünk el nagyot, ha bátrak vagyunk és merészek és ha teszünk is a közösség fejlődése érdekében.
Célom, hogy együtt jövőt teremtsünk  gyermekeinknek Kémeren, magyar emberként, európai színvonalon.

Politikai hovatartozás: Romániai Magyar Demokrata Szövetség, tevékenység: helyi szervezet alelnöke
betöltött tisztségek (mettől meddig): 2004-től az RMDSZ helyi szervezetének alelnöke

Hírlevél