Haschi András-Péter

Haschi András-Péter

Cím:

Csíkszereda 530240, str. Progresului nr.16, Hargita megye



Szatmárnémetiben születtem, 1972. december 25-én.

Tanulmányok:
Szatmárnémetiben érettségiztem 1991-ben a Mihai Eminescu Matematika-Fizika Líceumban. 1991-1996 között a Kolozsvári Agrártudományi Egyetemen tanultam, ahol kertészmérnöki oklevelet szereztem, majd ugyanott 1997-ben mesteri oklevelet szereztem.  Egyetemi tanulmányaim után a csíkszeredai Burgonyakutató Állomásnál III. Fokú Tudományos Kutatói Fokozatot szereztem, 2002-ben pedig a Bukaresti Agrártudományi Egyetemen Doktori oklevelet szereztem Agrártudományokban.

Munkahelyek:
Egyetemi tanulmányaim után, 1995-2002 között tudományos kutatóként dolgoztam a Csíkszeredai Burgonyakutató Állomásnál. Itt magas kategóriájú vetőburgonya előállítással foglalkoztam, az ország legjobb szaporító klóntelepét vezettem, és lehetőségem nyílt ennek az ágazatnak az országunkban létező legmagasabb szintjén tevékenykedni.  Doktori disszertációmat is a magas kategóriájú vetőburgonya szaporításából írtam.
2002-től a mezőgazdasági adminisztrációban kezdtem el dolgozni. 2002-2005 között a Hargita Megyei Növényegészségügyi Hivatalnál vezettem az Előrejelzés, Diagnózis és Karantén laboratóriumot, majd 2006-ban a Hargita Megyei Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság keretén belül a zöldség –gyümölcs minőség-ellenőrzést végeztem.
A 2004-2005-ös tanévben a Budapesti Corvinus Egyetem Nyárádszeredai Kertészmérnöki kihelyezett tagozatán óraadó tanárként oktattam integrált növényvédelmet, ugyanakkor pedig az EMTE Sapientia Marosvásárhelyi Kertészeti Egyetemen óraadó tanárként Földműveléstant oktattam.
2006-2010 között a Hargita Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökségnél osztályvezető, majd igazgató-helyettesként dolgoztam.
2010-ben a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkáraként, majd ugyanott államtitkári kabinetvezetőként dolgoztam.
2010 decembere és 2011 júniusa között az Európai Unió Tanácsának - a Magyar EU elnöksége alatt -, EU-s szakértőként dolgoztam Budapesten a Magyar Vidékfejlesztési Minisztériumban.
2011 júliusától a Hargita Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökséget vezetem.

Közösségi tevékenységek:
Származásomnál fogva nem csak Székelyföld áll közel a szívemhez, egész Erdélyben gondolkodom. Komolyabb közösségi szerepet, amióta a vidékfejlesztési ágazatban dolgozom kezdtem vállalni. Elsősorban a Hargita megyei gazdák, termelők, de az erdélyi gazdák elsőkézbeni informálásában is aktív szerepet töltök be. Úgy a 2008–as helyhatósági választásokon, mint a 2007-es illetve a 2009-es EU parlamenti választásokon részt vettem a Hargita megyei kampányban. Fontosnak tartom, hogy az erdélyi gazdák magyarul jussanak minden olyan információhoz, ami gazdaságuk fejlődéséhez nélkülözhetetlen, vagyis a támogatásokkal kapcsolatos információkhoz. Ezért rendszeresen tájékoztatom a gazdákat a támogatási lehetőségekről az országos médián keresztül, ugyanis az uniós és nemzeti pénzek eléréséhez a gazdáknak különféle előírásokat, illetve kötelezettségeket kell teljesíteniük. Ezek eléréséhez elengedhetetlen, hogy a magyar gazdálkodók maximálisan igénybe tudják venni a közösségi támogatási formákat, amelyek a mezőgazdasági tevékenységük jövedelmezőségét jelentősen érinti, vagy esetenként csak ez jelenti.
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Államtitkárként, a Nemzeti Vidékfejlesztési Program gyakorlatba ültetéséért feleltem, hozzájárultam több erdélyi falufejlesztést érintő projekt sikeres véghezviteléhez.
Az erdélyi fiatal gazdák Európai Uniós szervezetekhez való csatlakozásában jelentős előrelépést tettem. Közép-európai fiatal gazdákkal való kapcsolataim révén, több ízben konferenciákra, megbeszélésekre, csapatépítő tevékenységekre erdélyi fiatalok részvételét indítványoztam. Jelen pillanatban kezdeményezője vagyok  több megyei fiatal gazda szervezet beiktatásának, szervezetek, melyek az országos fiatal gazda szervezetnek lesznek tagjai, beleértve az Európai Fiatal Gazda Szervezetnek is.
Az intézményvezetői tisztséggel járó fontos teendők mellett, szívügyemnek tekintem a közbirtokosságok területalapú támogatáshoz való hozzájutásukat a kezdetektől fogva. Fontosnak tartom a közbirtokosságok szerepét a mezőgazdasági ágazatban. Kezdeményezésemre, több közbirtokosság profitorientált mezőgazdasági vállalkozásba kezdett, ezáltal mélyebben képviselve a közösség érdekeit.
2011. júliusa óta a megye csaknem minden községében gazdafórumok meghívottjaként, a gazdákat közvetlenül tájékoztattam, tájékoztatom. A kötelezettségeiknek teljesítéséhez, és az ebből fakadó eredményességhez próbálok szakmaiságommal hozzájárulni.

Sport, szabadidő, hobbi:
Kilenc évet cselgáncsoztam (Judo), versenyszerűen síztem, és amatőr alpinistaként bejártam Románia hegyeit. Kultúra kedvelő vagyok, különböző technikájú rézkarcokat, metszeteket gyűjtök.
Családom:
Származásom: Szüleim és nagyszüleim Temes, Kolozs illetve Beszterce megyéből származnak.
Feleségem: Dr.Bartos Gizella (Gyimesközéplok, 1976 május 26), biológus.
Gyermekeim: Péter-Benedek (Csíkszereda, 2005 július 26), Zoltán (Csíkszereda, 2007 január 31), Áron (Csíkszereda, 2010 december 30).

kapcsolódó

Hírlevél