Az RMDSZ eredményei2000-től kezdődően egy-egy választási ciklus összegzéseként egy kis kiadványban foglaltuk össze annak a négy év munkájának az eredményeit, amelyet épp lezárni készültünk. Nem több ez egy kis leltárnál, amelyben számba vesszük mindazt, amit megvalósítottunk a rendelkezésünkre álló eszközökkel: parlamenti, kormányzati jelenlétünkkel, az e szinteken kifejtett munkánkkal. Természetesen leltárunk nem teljes: kiadványainkban az illető négy év legjelentősebb eredményeit rögzítjük, talán a legmeghatározóbbakat a magyar közösségért, mindannyiunkért kifejtett munkánkban. Bízunk abban, hogy még sok hasonló kiadványt csatolhatunk az eddig megjelentek mellé, hiszen tennivalónk még van, és nem is kevés.


2000 – 2004

Visszaszerzett közbirtokossági vagyonok és egyházi tulajdonok, új magyar iskolák, új szobrok és egykori méltóságukat visszanyert műemlékek, nyelvi jogok a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban, vízummentes utazás az anyaországba, a státustörvény szabad alkalmazása.

Csupán néhány a 2000-2004 között elért eredményeink leltárából, melynek gazdagságát, sokszínűségét a Szövetség többszintű, következetes, egységes munkája biztosította. Nem tanulhatnának anyanyelvükön önálló magyar líceumban a máramarosszigeti diákok, nem érezhetnénk magunkat ismét igazán otthon, amikor hazatérve szülőföldünkre megpillantjuk a Nagyvárad feliratot a Kőrös-parti város állomásán, nem emelkedhetne ismét büszkén a magasba Zala György Szabadság szobra.

Mindezekről, és még számos más eredményről nem beszélhetnénk ma, ha nem ez lenne a mi munkánk, mely minden bizonnyal még nem teljes, de bátran mondhatjuk, hogy nem kevés.


2004 – 2008


A 2004. őszi választásokat követően új parlamenti és kormányzati ciklust kezdtünk, de céljaink ugyanazok voltak: cselekedni, legjobb tudásunk szerint a romániai magyar közösség szülőföldön való boldogulásáért, ezzel egy időben nemzeti identitásának megtartásáért és megerősítéséért Európában.

Kolozsváron létrejön a Kisebbségkutató Intézet, elindul a magyar nyelvű telefonos tudakozó, Csíkszeredában megnyílik a Magyar Köztársaság Főkonzulátusa, magyar nyelvű szakoktatás indul be több szórványtelepülésen, új sportcsarnok épül Kézdivásárhelyen és Csíkszeredában.

Ezekről, és még más sikerekről szól a 2004-2008 közötti eredményeinket felvázoló „Ez a mi munkánk...”


2010

Valós decentralizáció az oktatásban és az egészségügyben: e két kiemelkedően fontos kérdésben sikerült kidolgozni és elfogadtatni a szükséges törvényes hátteret. Ez többek között azt jelenti, hogy a magyar diákok magyarul tanulhatják Románia történelmét és földrajzát, több pénz jut a kisebbségi oktatásra, az oktatási intézmények irányítása a helyi közösség kezébe kerül. Az egészségügyi decentralizáció egyenlőséget és fenntarthatóságot hoz az orvosi ellátás finanszírozásában, lehetőséget teremt arra is, hogy helyi közösség beavatkozzon az egészségügyi ellátás fejlesztésébe: ez jelent infrastrukturális befektetéseket, az orvosok bérének kiegészítését, illetve, szükség esetén, uniós pénzalapok felhasználását.

Ezek, de számos más, a magyarság számára rendkívül fontos eredmény is a mi munkánk 2010-ben.

 

2011

 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség kormányzati szerepvállalását 2011-ben is a magyar közösségekért végzett munka határozta meg.

Az euró-övezeti válság egyre jobban érezteti hatását Romániában is, ennek ellenére sikerült a magyarok által is lakott vidékeken olyan beruházásokat eszközölni, amelyek létfontosságúak ezen települések számára. Ilyen például a számtalan településen befejezett víz- és csatornaépítési munkálat, vagy a Székelyföldet átszelő 12-es országút felújítása, amely lehetővé teszi, hogy Hargita és Kovászna megyében kiváló minőségű úton lehessen közlekedni.

A magyar közösségek érdekeit szem előtt tartva sikerült elejét venni olyan kezdeményezéseknek, amelyek révén a magyar lakosság egyértelműen hátrányos helyzetbe került volna, elveszítve önrendelkezési kereteit. Megakadályoztuk olyan mega-megyék létrejöttét, amelyek a magyarság beolvadásához vezettek volna.

Éppen ezért elmondható, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség kormányzati szerepvállalása – az önkormányzati és parlamenti jelenlét mellett – meghatározó jelentőségű a romániai magyarság politikai képviselete tekintetében.

Az itt olvasható összegzés munkánk egy töredékét, számokba foglalható részét összesíti. Egy részét mutatjuk meg annak, amit 2011-ben kormányzati szinten sikerült elérni.   

 

2012 - 2013

 

2012–2013-as időszak az önkormányzati- és parlamenti választásokról, az új szervezeti struktúra kialakításáról, a Kulturális Autonómia Tanács megalakításáról, az Erdély 2020 gazdasági fejlesztési terv kidolgozásáról, a kisebbségi európai polgári kezdeményezés előkészítéséről, az Erdélyi Konzultációról és a népszámlálásról szólt.

 

A Szövetség ebben az időszakban kormányzása során megőrizte kivívott jogainkat, és újabbakat szerzett ezek mellé: olyan oktatási törvényt fogadtunk el, amely az anyanyelven való tanulást minden szinten biztosítja gyermekeink számára, tízezresére növeltük a magyar érdekeltségű épületek felújításának költségvetését, decentralizáltuk az egészségügyi rendszert, kezdeményezésünkre a kormány elindította a Mihail Kogălniceanu programot, valamint szintén a mi kezdeményezésünkre eltörölték a közalkalmazottak bérpótlásainak visszafizetési kötelezettségét.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hírlevél