Határozat a Romániában élő magyar közösség nemzeti szimbólumairól Fotó: Fotó: Vakarcs Loránd

Határozat a Romániában élő magyar közösség nemzeti szimbólumairól

A romániai magyar közösség szerves része a magyar nemzetnek – magáénak vallja annak jelképeit, szimbólumait, ugyanakkor saját jelképekkel is rendelkezik. Nemzeti önazonosságunk alappillérei azok a szimbólumok, amelyek megkülönböztetik a magyar nemzetet, ezen belül az erdélyi magyarokat más népektől, és egyedi módon jelenítik meg sajátosságait az egész világ előtt.

Tekintettel arra, hogy Románia törvényei lehetővé teszik a nemzeti kisebbségi közösségek számára nemzeti szimbólumaik használatát, és aggodalommal látva az utóbbi években elszaporodó bírósági eljárásokat ezek használata miatt, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, mint a romániai magyar közösség legitim képviselete a romániai parlamentben, nemzeti szimbólumaink kinyilvánítása és helyes használata végett a következő határozatot fogadja el:

  1. A romániai magyar közösség nemzeti szimbóluma a magyar nép nemzeti színei: piros, fehér, zöld. Zászlaja három, egyenlő szélességű, sorrendben felülről piros, fehér és zöld színű, vízszintes sávból áll.
  2. Nemzeti színeinket minden lehetséges méretben, elhelyezésben, bármilyen hordozón és megjelenítési formában saját nemzeti szimbólumainknak tekintjük.
  3. A nemzeti szimbólumok bármilyen eseményen, helyzetben és formában való megjelenítése saját közösségi jelképhasználatnak számít, és nem egyenértékű Magyarország nemzeti lobogójának köztéren való kiállításával, amelynek Romániában való köztéri kihelyezését nemzetközi egyezmények, valamint helyi törvények határozzák meg.
  4. Nemzeti szimbólumunknak tekintjük továbbá a magyar nemzet szerves részét képező székelyek által használt kék és arany színt, valamint a félhold és a nap jelképét. A székely közösség zászlaja fektetett téglalap alakú, szélességének és hosszának aránya 2:3. A téglalap égszínkék mezejét arany sáv szeli 2:1:2 méretarányban. A felső kék sáv zászlórúd felőli részét arany nap és növekvő ezüst holdsarló díszíti.
  5. Ezeket az elemeket bármilyen méretben, elhelyezésben, hordozón és megjelenítési formában saját nemzeti szimbólumainknak tekintjük.
  6. Nemzeti himnuszunk Kölcsey Ferenc Himnusz című költeménye, amelyet Erkel Ferenc megzenésítése alapján használunk.
  7. Nemzeti szimbólumunk továbbá Csanády György Székely himnusz című verse, amelyet Mihalik Kálmán zenéjére alkalmazva használunk.

Mi, a romániai magyar közösség képviselői, ezennel kinyilvánítjuk, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltakat tekintjük nemzeti szimbólumainknak, és elvárjuk, hogy Románia, az Európai Unió és a nemzetközi közösség támogassa a nemzeti identitásunk megőrzését biztosító jelképeink szabad használatát.

Kolozsvár, 2019. február 23.

kapcsolódó

Hírlevél