Minden magyar gyermek számít! – bölcsődei és óvodai beiratkozással kapcsolatos kisokos  

Minden magyar gyermek számít! – bölcsődei és óvodai beiratkozással kapcsolatos kisokos  

Minden magyar gyermek számít! Kedvenc mondókáinkat és dalainkat, mese- és mondavilágunkat magyar környezetben ismerhetik meg a gyerekeink. Válasszuk a magyar óvodát és bölcsődét a számukra, hogy ők is gazdagabbak legyenek közösségünk értékeivel.

Azokat a gyerekeket, akik már jártak bölcsődébe vagy óvodába, május 20–24. között lehet beíratni, azokat pedig, akik még nem jártak bölcsődébe vagy óvodába, május 27–31. között.

 

Kiket lehet beíratni bölcsődébe vagy óvodába?

 • bölcsődébe: minden olyan gyereket, akinek az életkora három hónap és három év között van, a szabad helyek függvényében
 • óvodába: minden olyan gyereket, akinek az életkora három és hat év között van, a szabad helyek függvényében

A négyéves gyerekeket a középső csoportba, az öt éveseket pedig a nagy csoportba kell beíratni. 

Milyen dokumentumok szükségesek a bölcsődei és óvodai beiratkozáshoz?

A jelentkezéshez szükséges kötelező iratok:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata és eredeti példánya;
 • a szülő/törvényes gyám személyi igazolványának másolata és eredeti példánya;
 • az elvált szülőknek a kérelemmel együtt be kell nyújtani egy jogerős bírósági ítéletet is, amelyből kiderül, hogyan gyakorolják a szülői felügyeletet, és hol van a kiskorú lakóhelye;
 • munkavállalói igazolás mindkét szülő részéről;

A jelentkezéskor be kell nyújtani a módszertan által előírt, az általános kritériumoknak megfelelő igazolásokat/dokumentumokat is.

Amennyiben magyar tannyelvű óvodai vagy bölcsődei csoportba szeretné beíratni a gyermeket, ezt külön kell kérelmezni és csatolni a dossziéhoz.

A tanév elején a beiratkozási dosszié a következő dokumentumokkal egészül ki:

 • háziorvosi igazolás arról, hogy a gyermek egészséges;
 • az Egészségügyi Minisztérium rendelkezéseivel összhangban kiállított járványügyi szakvélemény/oltási igazolás a gyermek közösségbe való belépésére vonatkozóan, amelyet a háziorvos állít ki, legkésőbb 5 nappal a bölcsődei/óvodai program megkezdése előtt.

Milyen szelekciós kritériumok alapján osztja szét az információs rendszer a gyermekeket?

A beiratkozási módszertan szerint általános kritériumok a bölcsődében:

 • a gyermek betölti a 2. életévét 2024 december 31-ig
 • a gyermek lakóhelye vagy a szülők/törvényes gyám munkahelye az oktatási intézmény közelében helyezkedik el
 • mindkét szülő/törvényes gyám igazolja, hogy jogerős munkaviszonya van a beiratkozáskor vagy a tanév kezdete után 30 napon belül
 • legalább egyik szülő/törvényes gyám nappali tagozaton tanul
 • olyan dokumentum megléte, amely igazolja, hogy a gyermek gyámságban vagy törvényben meghatározott különleges védelmi intézkedésben részesül
 • legalább egyik szülő nyugdíjas, rokkantsági igazolással rendelkezik vagy munkanélküli
 • a szülőnek/törvényes gyámnak még van egy fenntartásban lévő gyermeke (elemi IV. osztályos korig) és/vagy ugyanabban a tanintézményben jár

A beiratkozási módszertan szerint általános kritériumok az óvodában:

 • a gyermek betölti a 4. vagy 5. életévét szeptember 1-ig
 • a gyermek lakóhelye vagy a szülők/törvényes gyám munkahelye az oktatási intézmény közelében helyezkedik el
 • legalább egyik szülő/törvényes gyám nappali tagozaton tanul
 • olyan dokumentum megléte, amely igazolja, hogy a gyermek gyámságban vagy törvényben meghatározott különleges védelmi intézkedésben részesül
 • legalább egyik szülő nyugdíjas, rokkantsági igazolással rendelkezik vagy munkanélküli
 • a gyermek fogyatékosságát igazoló orvosi igazolás megléte
 • ha egy testvér ugyanabban a tanintézményben jár

A hosszabbított/délutáni programmal rendelkező tanintézményekben elsőbbséget élveznek azon szülők gyermekei, akik közül mindkettőnek munkaviszonya van.

Amennyiben a kérelmek száma meghaladja a bölcsődei vagy óvodai helyek számát, a teljesített általános kritériumok száma alapján történik a gyermekek elosztása. Minél több kritériumot teljesít, annál inkább előnybe részesül a gyermek.

Az utolsó helyek betöltése esetében, ha kritérium egyenlőség van, akkor a kritériumok sorrendjét veszik figyelembe.

A tanintézmények megszabhatnak sajátos kritériumokat is, viszont ezeket csak az általános kritériumok figyelembevételét követően lehet alkalmazni. A tanintézmények a sajátos kritériumokat közzé kell tegyék a beiratkozási kérelmek leadása előtt.

Melyek az iratkozási folyamat fontosabb dátumai?

A beiratkozásnak két lépése van. Az első lépés, azokra a gyerekekre vonatkozik, akik már jártak bölcsődébe vagy óvodába, a második lépés pedig azokra, akik még nem.

1. A beiratkozás első lépése május 20-24. között zajlik.

Azoknak a gyermekeknek az újra beiratása, akik jelen tanévben bölcsődébe vagy óvodába jártak, és a következő tanévben is kívánnak járni, a szülők/törvényes képviselők írásbeli kérelmére. A folytonosság elve alapján a 3. életévüket betöltő gyermekek beirathatók kiscsoportba, amennyiben a tanintézményben óvodai csoportok is működnek, az erre a korosztályra rendelkezésre álló helyek függvényében és életkor szerint csökkenő sorrendben.

Az eredmények és a szabadon maradt helyek számának a kifüggesztése: május 24., 14.00 óra.

2. A beiratkozás második lépése két szakaszból áll.

Az első szakaszban, a szülők a meghirdetett helyekre jelentkezhetnek, a második szakaszban pedig a megmaradt helyekre.

Az első szakasz 2024. május 27. és június 14. között zajlik.

Az első szakasz fontosabb dátumai:

 • Május 27-31. - A beiratkozási kérelmek leadása.

A szülők által kitöltött kérelmek (formanyomtatvány) leadása történhet postai úton, e-mailben vagy személyesen az oktatási intézményben. Amennyiben postai úton vagy e-mailben küldi be a szülő, a hitelesítés végett szükséges személyesen elmenni az oktatási intézményben és bemutatni az eredeti iratokat illetve aláírással ezt megerősíteni. A leadott kérvény három lehetőséget kell tartalmazzon, ezek kerülnek elbírálásra.

 • Június 3-5. - az I. fázisú kérelmek feldolgozása - első lehetőség elbírálása
 • Június 6-10. - a II. fázisú kérelmek feldolgozása - második lehetőség elbírálása
 • Június 11-12. - a III. fázisú kérelmek feldolgozása - harmadik lehetőség elbírálása
 • Június 14. - Az eredmények és a megmaradt helyek számának kifüggesztése az első beiratkozási szakasz után

A második szakasz június 17. és július 5. között zajlik.

A második szakasz fontosabb dátumai:

 • Június 17-21. - A beiratkozási kérelmek leadása

A  második szakaszban az íratkozás az első szakasz lezárta után fennmaradó helyekre, az oktatási intézményekhez benyújtott dossziék és az újonnan benyújtott kérelmekben kifejezett három lehetőség alapján történik.

 • Június 24-26. - Az I. fázisú kérelmek feldolgozása - első lehetőség elbírálása
 • Június 27. -. július 1. -a II. fázisú kérelmek feldolgozása - második lehetőség elbírálása
 • Július 2-4. - a III. fázisú kérelmek feldolgozása - harmadik lehetőség elbírálása
 • Július 5. - Az eredmények és a megmaradt helyek számának kifüggesztése a második beiratkozási szakaszt követően.

Mi történik, hogyha nem sikerült beíratni a gyereket az első két szakasz valamelyikében?

Aggodalomra semmi ok, ugyanis létezik egy úgynevezett kiigazítási szakasz is.

Augusztus 1929. között rendezik meg a kiigazítási szakaszt, amelyben azokat a gyermekeket regisztrálják, akik az első két szakaszban nem kaptak helyet, vagy nem íratták be őket bölcsődébe vagy óvodába.

Ebben a szakaszban azokat a gyermekeket, akiket az első két szakaszban helyhiány vagy különböző egyéb okok miatt nem írattak be, vagy akik nem vettek részt az első két szakaszban, a második szakasz után fennmaradó helyekre írják be, a megyei tanfelügyelőség által kidolgozott külön eljárás és a szülők által a megyei tanfelügyelőséghez benyújtott iratok alapján. A következő helyzetekben lévő gyerekek vehetnek részt ebben a szakaszban:

 • azok a gyermekek, akik az előző két szakasz követően nem kerültek elosztásra (Elsőbbséget élveznek a 4 és 5 évesek);
 • azok a gyermekek, akik az általános iskolai előkészítő osztályba való beiratkozást kérelmezték, viszont a Megyei/Bukaresti Nevelési Tanácsadó és Erőforrásközpont (CJRAE) negatív véleményezése miatt nem nyertek felvételt;
 • illetve azok a gyermekek, akik betöltötték második életévüket és a szülő az óvodai oktatásba való beiratkozást kérvényezte.

A kiigazítási szakasz eredményeit, illetve a fennmaradó helyek számát augusztus 30-án 14.00 órakor teszik közzé.

Mit kell tudni az online beiratkozásról?

FIGYELEM! A beiratkozási ív online kitöltése nem elégséges, a szülő/gyám/törvényes képviselő köteles személyesen, az adott tanintézményben hitelesíteni a beiratkozást az eredeti okiratok bemutatása által.

 

kapcsolódó

Hírlevél