Legyen versenyképes az oktatás, legyen jó doktorandusznak lenni Romániában!

Legyen versenyképes az oktatás, legyen jó doktorandusznak lenni Romániában!

Európai alapokból, 36 millió euróval támogatja az Európai Alapok Minisztériuma az iskolaelhagyás mértékének csökkentését, a PhD-hallgatók kutatásait, a vállalkozói szférával való szorosabb együttműködés megerősítését. A terveket tegnap bocsátották nyilvános közvitára.

„A korai iskolaelhagyás komoly problémát jelent az országnak, ezért minden rendelkezésünkre álló eszközzel támogatnunk kell a gyerekek továbbtanulását, hiszen hosszútávon ez segíti a fiatalokat abban, hogy könnyebben találjanak munkát, hogy könnyebben tudjanak boldogulni itthon. Támogatni fogjuk a pedagógusok képzését, hogy elsajátítsák a nonformális oktatás eszközeit. Ugyanakkor finanszírozzuk azokat a tevékenységeket, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a diákok az iskolában maradjanak, például szabadtéri tevékenységeket, képességfejlesztésre irányuló tevékenységeket, az aktív részvételen alapuló képzési formákat, a funkcionális analfabetizmust megelőző tevékenységeket. A gyermekek tehetségének, csapatszellemének, kreativitásának, vezetői képességeinek fejlesztése érdekében olyan aktivitásokat támogatunk, amelyek a sportot, a művészeteket, a szabadtéri tevékenységeket használják erre” – nyilatkozta Hegedüs Csilla, az európai alapok minisztériumának államtitkára.

A projekt összértéke 15 millió euró, erre majd megyei tanfelügyelőségek, iskolák, az oktatási minisztérium alá tartozó ügynökségek, iskolai tanácsadó szolgáltatók, vallási intézmények vagy egyesületek, a társadalmi befogadásért felelős kormányzati intézmények, civilszervezetek pályázhatnak.

A PhD-hallgatók kutatói munkájának támogatására kiírt pályázat 21 millió eurós keretösszeggel rendelkezik. Célja az oktatásból a munkapiacra való átmenet megkönnyítése, a doktoranduszok pedagógiai képzésének ösztönzése, a kutatók és vállalatok közötti szorosabb együttműködés támogatása, a doktori hallgatók támogatása, színvonalas kutatóprogramokba való bekapcsolása. Az elnyerhető támogatás maximális összege 1,15 millió euró.

„A támogatott projektek keretében a doktori tanulmányok időtartamára (legfeljebb 12 hónap) legfeljebb 400 EUR/hó összegű doktori ösztöndíjban, illetve legfeljebb 600 EUR/hó összegű posztdoktori ösztöndíjban részesülnek a hallgatók. 

Ezek az ösztöndíjak biztosítják a programokon való részvétel feltételeit, ugyanakkor lehetőséget adnak arra is, hogy a hallgatók két hónapos gyakornoki programon vehessenek részt az Európai Unió valamelyik tagállamában található egyetemen vagy kutatóközpontban” – részletezte az államtitkár.

A programra felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek, kutatóközpontok, a Román Akadémia kutatóintézetei, vállalkozók, szakmai szövetségek, kereskedelmi és iparkamarák, és a Román Akadémia pályázhat majd.

A pályázatok tervezete megtalálható itt: https://bit.ly/3CYyoCq, valamint itt: https://bit.ly/3umnT8Q. A megjegyzéseket, javaslatokat október 4-ig lehet beküldeni a consultare.pocu@mfe.gov.ro e-mail címre.

kapcsolódó

Hírlevél