Leggyakoribb kérdések és válaszok az elemi osztályokba való beiratkozással kapcsolatban

Leggyakoribb kérdések és válaszok az elemi osztályokba való beiratkozással kapcsolatban

 1. Kik lehetnek előkészítő osztályosok?

  - minden olyan gyerek, aki 2023 augusztus 31-ig betölti a 6. életévét!
  - illetve minden olyan gyerek, aki szeptember 1. és december 31. között tölti be a 6. életévét. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükség van az óvoda igazolására, vagy abban az esetben, ha a gyerek nem járt óvodába, akkor a Megyei/Bukaresti Nevelési Tanácsadó és Erőforrásközpont (CJRAE) ajánlására.


- Az óvodai ajánlás beszerzéséhez szükséges:
 - az erre vonatkozó kérvény kitöltésére/beiktatására az óvodában
 - a jóváhagyás kiállítására/szülőknek való átadására, amely igazolja, hogy a gyerek alkalmas az előkészítő osztály, vagy az óvodai nagycsoport elkezdésére

 

 1. Kiknek van szükségük a CJREA/CMBREA értékelésére?


- azoknak a gyerekeknek, akik 2023. szeptember 1. és december 31. között születtek ugyan, de külföldről tértek haza, illetve azoknak, akik nem jártak korábban óvodába

 

 1. Hova, melyik iskolába lehet beíratni a gyereket?

 

- a körzeti iskolába: ebben az esetben a gyereket automatikusan felveszik, amint jóváhagyják a beiratkozási kérvényét

- a körzeten kívüli iskolába: ebben az esetben a gyerek kizárólag a szabadon maradt helyeket töltheti be, esetenként az általános, vagy az adott iskola által megszabott szelekciós szempontoknak megfelelően

Megjegyzés: A beiratkozási ív kitöltésekor a szülőnek lehetősége van bejelölni azt az opciót, hogy a körzeti iskola tartson fenn egy helyet a gyerek számára, amennyiben a helyhiány miatt nem jut be a körzeten kívül választott iskolába

 

 1. Hol kerül sor a beiratkozásra?

Abban a tanintézményben, ahová a szülő be szeretné íratni a gyereket.

A beiratkozási kérvényt helyben ki lehet tölteni és hitelesíttetni, ami azt jelenti, hogy a szülő aláírásával igazolja, hogy a kérvényben szereplő adatokat ellenőrizte és megfelelnek a valóságnak.

A beiratkozási kérvényt online is ki lehet tölteni, de ezt követően a szülőnek az adott tanintézményben személyesen kell hitelesíttetnie azt aláírásával.

 

 1. Milyen dokumentumok szükségesek a beiratkozáshoz?

 

- beiratkozási kérvény – a beiratkozási időszak kezdetétől lesz elérhető.

- a szülő/gyám/törvényes képviselő személyigazolványának eredeti és fénymásolt változata; amennyiben a szülők elváltak, mellékelni kell a gyerek felügyeletét és elhelyezését tanúsító bírósági határozatot

- a gyerek születési bizonyítványának eredeti és fénymásolt változata

- a beiratkozáshoz szükséges ajánlás (ahol szükséges)

- egyéb dokumentumok, amelyek igazolják az általános/speciális kritériumok teljesítését (ahol szükséges)

 

 1. Mikor zajlik a beiratkozás?

 

- május 3. és 18. között

 

 1. Hol és mikor teszik közzé a beiratkozott gyerekek névsorát és a szabad helyek számát?


- május 31-én: (a beiratkozás első szakaszában) a tanintézményekben, azok honlapjain és a megyei tanfelügyelőségek honlapjain

- június 15-én: (a beiratkozás második szakaszában) a tanintézményekben, ahol maradtak még szabad helyek

 

 1. Milyen kritériumokat vesznek figyelembe a beiratkozás során?

  I. Általános kritériumok
  a) a fogyatékkal élő gyerekek egészségügyi igazolása
  b) a szülők elhalálozását igazoló dokumentum. Ugyanilyen elbírálásban részesül a gyermekotthonban vagy nevelőszülők által gondozott gyerek is.
  c) az egyik szülő elhalálozását igazoló dokumentum
  d) amennyiben valamelyik testvére már az adott tanintézményben tanul

 

            II. Speciális kritériumok:

 

- kizárólag az általános kritériumok figyelembe vétele után alkalmazhatóak, amennyiben ezek nem teszik lehetővé a gyerekek szelekcióját, ami alól kivételt képeznek a keret-módszertanban rögzített helyzetek

- az adott tanintézmény által kidolgozott feltételek, de csak a szülők/gyámok által bemutatott dokumentumokra hagyatkozva, amelyek nem lehetnek diszkriminatívak és figyelembe kell venniük, hogy minden gyereknek egyformán joga van a tanuláshoz, szociális és anyagi helyzettől, etnikai, vallási, faji és nemi hovatartozástól függetlenül.

 

 1. Van-e elegendő hely minden gyerek számára az előkészítő osztályokban?

 

- Igen, minden gyereknek biztosított helye van! A beiskolázási helyek száma nagyobb a gyerekek tényleges számánál.

 

 1. Hogyan lehet beiratkozni a magániskolákba?

 

- A beiratkozás az első időszakban történik, május 3. és 18. között.

- A beiratkozás a tanintézményben személyesen vagy online, az intézmény honlapján történik

- Amennyiben a gyereket nem veszik fel a kívánt magániskolába, akkor beiratkozhat a körzeti iskolába, ha 1.) a szülő/gyám/törvényes képviselő bejelölte az állami iskolába való visszatérés lehetőségét a beiratkozási kérvényben, vagy 2.) a beiratkozás második szakaszában.

 

 1. Mit kell tudni az online beiratkozásról?

- FIGYELEM! A beiratkozási ív online kitöltése nem biztosítja, hogy a gyereket sikerült beíratni a kívánt tanintézménybe! A szülő/gyám/törvényes képviselő köteles személyesen, az adott tanintézményben hitelesíttetni a beiratkozást!

 

 

 

kapcsolódó

Hírlevél