Egyszerűbb adó- és ÁFA intézkedésekről döntött a kormány

Egyszerűbb adó- és ÁFA intézkedésekről döntött a kormány

A kormány elfogadta az adóeljárási törvényről és a költségvetési intézkedésekről szóló kormányrendeletet, amely módosítja és kiegészíti az erre vonatkozó törvényt.

A változások a költségvetési konszolidációt, a közigazgatás digitalizálását és a beruházások támogatását célozzák.

 

A rendeletben foglalt fő intézkedések a következők:

 Az ÁFA-visszatérítési eljárás állandósítása, amelyet negatív visszatérítésű ÁFA-bevallásokban kérnek visszatérítési lehetőséggel, úgy, hogy a visszatérítés utólagos ellenőrzéssel történik. Korábban az intézkedést alkalmanként használták, és az ÁFA-visszatérítések állományának jelentős csökkenéséhez vezetett. Például 2019. november 1-jén a megoldatlan ÁFA-visszatérítési kérelmek száma megközelítőleg 30.000 volt, míg 2021. július 31-én csak 4.700 kérelem volt az elszámolás különböző szakaszaiban.

Állandósul a kifizetések átütemezésének egyszerűsített formában történő lebonyolítása 12 hónapnál nem régebbi költségvetési kötelezettségek esetén. Így az ideiglenesen pénzügyi nehézségekkel küzdő adózók rendelkezésére állhat a tevékenység folytatásához szükséges pénzügyi likviditás. Jelenleg 58.476 adózó részesül a fizetések egyszerűsített átütemezésében a 12,7 milliárd lejes kötelezettségekből. Az állami költségvetés bevételei 14,2 milliárdot tesznek ki, felosztott részletek és alapvető kötelezettségek együttesen.

Meghosszabbítják az adó-amnesztiát, valamint adóügyi intézkedéseket vezetnek be a 2020. május 14 – 2021. március 29. közötti adóellenőrzések és személyi adózási helyzetek ellenőrzésére. Ez azért fontos, hogy elkerülhető legyen az adófizetők közötti esetleges megkülönböztetés. Az adó-amnesztiát az ellenőrzési eljárások eredményeként megállapított adókötelezettségek közötti különbségekre is alkalmazzák.

Megteremtették az adóbevallások helyesbítésének lehetőségét, valahányszor intézkedéseket rendelnek el jogerős bírósági határozattal. Ez magában foglalja az adóigényekkel kapcsolatos adók változását is, valamint azokat az időszakokat, amelyekre az utólagos ellenőrzés fenntartását törölték.

 

A közigazgatás digitalizálásával kapcsolatos fő intézkedések a következők:

A közintézményeknek, hatóságoknak vagy központi és/vagy a helyi közigazgatáshoz tartozó közérdekű intézményeknek kötelességük, hogy bejegyezzék magukat a Pénzügyminisztérium és az ANAF PatrimVen nevű saját információs rendszerébe.

A jogi személyeknek, egyesületeknek és egyéb jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, valamint a szabadfoglalkozású, vagy önálló gazdasági tevékenységet folytató magánszemélyeknek kötelező bejelentkezni a virtuális magántérbe (Spațiu Privat Virtual).

Megvalósul a SAF-T koncepció (Standard Audit File for Tax), amely egy szabványos ellenőrzési fájl a számviteli adatok elektronikus cseréjéhez az adófizetőtől az adóhatóságig, szabványosított adatformátumban. Így az elemzés és a költségvetési ellenőrzés sokkal könnyebben elvégezhető. Ezenkívül biztosítja az átláthatóságot és növeli a bizalmat az adóhatóság és az adófizető között.

kapcsolódó

Hírlevél