OKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM - Tájékoztató az előkészítő osztályról

2012.01.31. | Oktatásügyek
  • Betűméret
    nagyítás
  • Elküldöm e-mailben
  • Kinyomtatom

  • Megosztom:
  • Share


Néhány hónap múlva, pontosabban ez év szeptemberében megkezdi működését az előkészítő osztály. Ahogy a neve is mutatja, ez az új oktatási forma az 1/2011-es Tanügyi Törvény előírásai szerint, átmenetet fog képezni az óvoda és az iskola között.  

 Amint a törvény előírja, azok a gyerekek járhatnak ezekbe az osztályokba, akik ez év szeptemberéig betöltik a hat évet. Nézzük, hogyan alakul/alakulhat azoknak a leendő tanulóknak a beiskoázása, akik 2012 augusztus 31-ig (vagy a folyó év végéig) hét vagy hat évesek lesznek?

- Azok a gyerekek, akik 2012 augusztus 31-ig betöltik a hét évet (vagyis 2005 szeptember 1 előtt születtek), kötelező módon első osztályosok lesznek.
- Azok a gyerekek, akik 2012 augusztus 31-ig betöltik a hat évet (vagyis 2005 szeptember 1 és 2006 augusztus 31 között születtek) - a szülők vagy a törvényes gyám írásos opciója alapján - első osztályosok vagy előkészítő osztályosok lesznek.  
- Azok a gyerekek, akik 2012 szeptember 1 és 2012 december 31 között töltik be a hat évet (vagyis 2006 szeptember 1 és december 31 között születtek) , előkészítő osztályba irathatók, ha a szülők írásban kérik ezt és az erre hivatott  szakemberek szavatolják, hogy a gyerek érett ennek az oktatási formának az elvégzésére , vagy óvodában maradnak.

Hogyan történik a beiratás az előkészítő osztályba?

A szülők ez év márciusától kezdődően irathatják be gyermekeiket. A beiratás körzetek szerint történik. A körzeti iskola, amelyhez a szülők tartoznak, köteles gondoskodni a gyerekek beiskolázásáról, ha a szülők igényelik az iskoláztatást. A szülők a körzeten kívüli beiratást is kérhetik, ha az igényelt iskolában üres helyek találhatók. Ha az igényelt iskolában nincs üres hely, az iskolák meghatározott feltételek alapján rangsorolják a kéréseket. Tilos a beiratási sorrend tesztelés alapján való eldöntése. A beiratási feltételeket az iskolák a beiratás kezdetén nyílvánosságra hozzák. Ezek utólagos megváltoztatása nem megengedett. A gyermekek jelenléte a beiratkozáskor nem szükséges és nem is ajánlott. A beiratkozás ingyenes és a szülők opciói szerint március 5-től május 9-ig tart az alábbi négy szakaszban:
- Első szakasz: (március5-16. 2012.) azokat a gyerekeket írják be, akik a körzetükbe tartoznak.
- Második szakasz: (március 20-27. 2012.) azoknak a gyermekeknek a számára, akik más körzetbe tartoznak és üresen maradt helyekre jelentkeznek.
- Harmadik szakasz: (április 23-25. 2102.) azoknak a gyerekeknek a számára, akik nem a saját körzetükbe jelentkeztek, de nem sikerült beiratkozniuk vagy akik eddig nem iratkoztak be és a saját körzetükbe jelentkeznek.
- Negyedik szakasz: (május 2-9. 2012.) azoknak a gyerekeknek a számára, akik valamilyen okból kifolyóan nem iratkoztak be az első három szakaszban.

Azokban a helységekben, amelyekben kisebb számú magyarság él, a megyei tanfelügyelőségek/a bukaresti tanfelügyelőség sajátos beiratkozási körzeteket fog kialakítani. Amennyiben egy helységben csak egy magyar tannyelvű iskola létezik, egy körzetbe fog tartozni minden magyar család. Különben a beiratkozási feltételek megegyeznek minden iskola esetében, tanítási nyelvre való tekintet nélkül.

Mit fognak tanulni a gyerekek?

Mindazt, ami elősegíti a számukra az első osztály sikeres elvégzését. A szocializáló, képző tevékenységeken túl kiemelt hangsúlyt fognak fektetni az életkoruknak megfelelő testedzésre, a rajzra és a zenére.

Ki fogja tanítani őket?

Olyan szakemberek, akiket az I-IV osztály tanítására képesítettek. Azokat a pedagógusokat, akik a 2012-2013-as tanévben előkészítő osztályokat fognak irányítani előzőleg sajátos kiképzésben részesítik.  

Hogyan értékelik a tanulók teljesítményét?

Az előkészítő osztályokban nem megengedett a tesztek vagy az érdemjegyek alkalmazása. A pedagógus csak bátorító, jutalmazó eljárásokat fog a tanulók teljesítményeinek értékelésében használni. Az év végén a pedagógus tanulónként egy-egy beszámolót fog a szülők rendelkezésére bocsátani,  gyermekük testi és lelki fejlődéséről, eredményeről fog értékelést készíteni.

Egyébb információk megszerzésének lehetőségei

A szülők bérmentve érdeklődhetnek minden oktatási intézményben. Illetve telefonon, a következő zöld vonal felhasználásával: 0 800 816 ABC (Az ABC a megye megjelölése pl. Arad 257, Bukarest 021 stb.)  minden hétfőtől péntekig 9.00-17.00 között.