Magyar érdek azt kívánja, szavazzunk a tulipánra!

2012.12.04. | Maros , Parlamenti választások
  • Betűméret
    nagyítás
  • Elküldöm e-mailben
  • Kinyomtatom

  • Megosztom:
  • Share


Magyar érdek azt kívánja, szavazzunk a tulipánra!

December 9-e az erőnk összegyűjtésének napja kell hogy legyen – jelentette ki Markó Béla hétfőn, alsó-nyárádmenti kampánykörútján. Az RMDSZ volt elnöke Kelemen Atilla és Borbély László képviselőjelölttel Szövérden, Göcsön, Székelyvajában, Nyárádszentlászlón, Szentháromságon, Nyárádgálfalván, Havadon és Gegesen találkozott a magyar közösséggel.

December 9-én fordulóponthoz érkezik Románia: a kelet-európai országok ugyanis az európai uniós csatlakozás érdekében mozgósították erőtartalékaikat, és belefáradtak a felzárkózásba. Látható, hogy ha a magyarság, az RMDSZ nem lesz nagy erővel a parlamentben, Romániában is egyfajta visszarendeződés kezdődhet el, ami súlyos következményekkel járhat az erdélyi magyarságra nézve – mondta Markó Béla, aki egyben arra figyelmeztetett, ma is sok román politikus van, akik ki szeretnék szorítani a Szövetséget a parlamentből. Ezt kell megakadályoznunk, ehhez azonban többen kell elmennünk szavazni december 9-én, mint a helyhatósági választásokon vagy a 2008-as parlamenti választásokon – szögezte le.

Gegesen a zsúfolásig megtelt kultúrotthonban a helyi hagyományőrző huszárcsapat várta az RMDSZ jelöltjeit.

- A magyarság történelme, a magyar áldozatvállalás, a szabadságküzdelem ragyogó pillanatai arra figyelmeztetnek, hogy a szabadságot nem lehet egyszer és mindenkorra kivívni. 1989 után ismét megnyertük ezt a harcot, de azóta is újból és újból meg kell küzdeni a szabadságunkért. Az a két pecsét, amelyet december 9-én az RMDSZ-re adunk, ma annyit jelent, mint valamikor a szabadságküzdelemért, szabadságakaratért áldozatot vállalni. Ma annyit kérünk ettől a magyar közösségtől, hogy fogjon össze, legyen egységes, és menjen el szavazni – hangsúlyozta a Gegesen Markó Béla.

Rámutatott, az RMDSZ tudja, hogyan kell megvalósítani az autonómiát, tudja az arra vezető utat. Az autonómia azonban azt is jelenti, hogy amikor dönteni kell, nem hagyjuk másokra a döntést. December 9-én mi dönthetjük el, hogy lesz-e magyar képviselet, hogy ott lesz-e az RMDSZ a parlamentben és a kormányban. Mert nekünk együtt kell jövőt építeni bárki bármit mondjon, nem engedhetünk a megosztásnak, a közönynek, és mindannyiunknak el kell menni szavazni. Valamikor másfajta áldozatot kért tőlünk a történelem: ma azt az áldozatot kéri tőlünk, hogy tegyük félre a véleménykülönbségeket, fogjunk össze, amikor kell, legyünk szolidárisak, és szavazzunk úgy, ahogy a közös magyar érdek megkívánja: szavazzunk a tulipánra – hangsúlyozta Markó Béla szenátorjelölt.

Az RMDSZ számára továbbra is prioritás lesz a vidékfejlesztés – szögezte le Dr. Kelemen Atilla képviselőjelölt, aki arra emlékeztetett, az RMDSZ volt az a szervezet, amely kezdeményezte a mezőgazdaság számos problémájára választ adó tagosítási törvénytervezetet, amelyet azonban a román nacionalista politikusok hátráltatnak a parlamentben. Az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke méltatta az alsó-nyárádmenti magyar közösségek tenniakarását és életerejét, aminek köszönhetően a térség látványosan fejlődött az elmúlt években. Az RMDSZ a továbbiakban is minden támogatást megad a magyar régióknak, ehhez azonban erős parlamenti képviseletre van szükség. Rámutatott, az RMDSZ a romániai politikai életben, de az összmagyar nyelvterületen is a legviharedzettebb, legkipróbáltabb szervezet, amely túlélte a megosztási kísérleteket, de a román nacionalista pártok támadásait is, amelyek azóta már kiestek a parlamentből. Mindez az RMDSZ, az erdélyi magyarság összefogásának köszönhető. – Az egység óriási kincs, amelyet éltetni, éltetnünk kell, mert minket ez az egység éltet a jövőben is – hangsúlyozta Kelemen Atilla.  – Nagy butaságot tesznek azok, akik meg akarják bontani az erdélyi magyarság egységét, vigyázzunk erre az egységre, legyünk mindannyian egy győztes csapat, az RMDSZ csapatának tagjai – mondta Kelemen Atilla.  

Borbély László Szentháromságon megköszönte, hogy ilyen nagyszámban eljöttek a kampányrendezvényre, reményét fejezve ki, hogy december 9-én, a parlamenti választások napján is nagy lesz a részvételi arány a magyar közösségekben, hiszen „szavazatunkkal erősíteni kell a magyar közösséget”. „A választások napja számvetésnek is tekinthető. Kevesebben vagyunk, mint 10 évvel ezelőtt, de 2002-2012 között számarányában nem csökkent a romániai magyarság. Dec 9-e legyen egy számvetés arról is, hogy hányan mennek el szavazni. Vannak, akik megosztani akarnak, hiszen ők is tudják: legnagyobb erőnk az egység. A romániai magyarságnak nem szabadna megtapasztalnia, hogy mit jelent a gyenge parlamenti képviselet, vagy ha egyáltalán nincs képviselete a parlamentben, és nincs beleszólási lehetősége a döntésekbe. Márpedig ha az RMDSZ nem jut be a parlamentbe, képviselet nélkül marad a magyarság, más alternatíva nincs. El kell érnünk az 5 százalékos választási küszöböt, ezért minden magyarnak el kell mennie szavazni” – jelentette ki a képviselőjelölt.

Nyárádgálfalván az RMDSZ támogatásával létesített sportcsarnokban tartottak lakossági fórumot, a beruházás létesítéséért Karácsony Károly polgármester köszönetét fejezte ki. Borbély László hangsúlyozta, miniszterként nemcsak a sporttermek építését szorgalmazta, hanem a közösségeink fejlődését elősegítő beruházásokat is. Beszélt arról, hogy az elmúlt két évtized során sikerült jogi keretet teremteni az anyanyelvhasználatnak a közigazgatásban, az oktatásban, minden szinten. „Ma már magyarul tanulható a földrajz és történelem is. A magyar állami egyetemet még nem tudtuk kiharcolni, de a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen magyarul tanulnak egyetemistáink, és az új tanügyi törvény értelmében multikulturális oktatási intézetekként működő egyetemeken: a Babes-Bolyai, a Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem létrejöttek a magyar főtanszékek, amelyek önállóságot biztosítanak a magyar tagozatnak” - mondta Borbély László.

Havad községben és a hozzátartozó Gegesen Veress Gergely polgármester és huszárok fogadták az RMDSZ jelölteket. A községvezető a gegesi kultúrotthonban szervezett kampányrendezvényen a nemzeti identitásunk megőrzéséről, az „újabb harcról” beszélt, amelyet december 9-én kell megvívnunk, az összetartozásról és arról, hogy a magyarságnak ott kell lennie, ahol a közösséget érintő döntések születnek. Tőkés Attila református lelkipásztor gyertyát adott át az RMDSZ jelölteknek, mintegy szimbólumként: mint ahogy a gyertya másokért ég el, képviselőink is közösségünkért dolgoznak. Mint mondta, köszönet jár az RMDSZ-nek a magyar közösségek hathatós támogatásáért.

A gegesi kampányrendezvényen helyi műkedvelők nagy sikert arató fellépése után a Maros Művészegyüttes tartott magas színvonalú előadást.

Folytatódik az Alsó-Nyárádmenti kampánykaraván Folytatódik az Alsó-Nyárádmenti kampánykaraván Folytatódik az Alsó-Nyárádmenti kampánykaraván
Figyelem! Fenntartjuk a hozzászólások moderálásának jogát.