Közösség és iskola: a romániai magyar oktatás aktuális kérdései a 2011-2012-es tanévben

2011.11.21. | Oktatásügyek
  • Betűméret
    nagyítás
  • Elküldöm e-mailben
  • Kinyomtatom

  • Megosztom:
  • Share


Figyelembe véve a romániai magyar nyelvű oktatás fontosságát a magyar közösség megtartásában, az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sport Minisztérium, Király András György vezette Kisebbségi Oktatásért felelős Államtitkári Kabinet további találkozókat szervez azokban a megyékben, ahol magyar nyelvű oktatás folyik. A tanácskozások témája továbbra is: Közösség és iskola: a romániai magyar oktatás aktuális kérdései a 2011-2012-es tanévben.

A találkozó-sorozat újabb állomása Arad volt, nov.11-én, ahol az Arad-megyei RMDSZ-tisztségviselőkkel, a prefektúra és a tanfelügyelőség vezetőségével, a  helyi önkormányzatok vezetőivel/képviselőivel, a magyar iskolák igazgatóival, a magyar tanfelügyelő-helyettessel került sor az iskolahálózattal kapcsolatos és közös érdekű témák megbeszélésére.  
 
Felhívjuk a figyelmet!

Az 1/2011 Tanügyi Törvény 361/6-os cikkelye értelmében megjelent (Monitorul Oficial al României.Partea I. 2011.10.21./742-es szám) az Oktatási Szakértők Országos  Testületének megalakítására  vonatkozó  válogató verseny szervezésének és lebonyoltásának  módszertana (5549-es számú miniszteri rendelet). A dokumentum lényege az, hogy ennek a szervezetnek és csakis ennek a szervezetnek a tagjai  lehetnek majd pl. iskola igazgatók vagy tanfelügyelők. Ezért érdemelnek a vonatkozó előírások kitüntetett figyelmet.

A módszertan 19/1-es cikkelyének előírása szerint egy megyéből a létező pedagógusi állások számának legfennebb 5%-a kerülhet az Oktatási Szakértők Országos  Testületének  tagjai közé. A 19/2-es cikkely értelmében pedig azokban a megyékben amelyekben kisebbségi nyelven is oktatnak, a megyei 5%-os  arányból  a kisebbségi nyelven tanítók száma a kisebbség megyei arányának megfelelő kell, hogy legyen.

Mégegyszer hangsúlyozzuk, hogy csak a megalakuló szaktestület tagjai, vehetnek majd részt a tanügyi intézmények vezető állásaira kiírt versenyvizsgákon. A portfolió összeállítása nem követel különösebb erőfeszítést pedagógusaink részéről. Jelentkezhetnek mindazok, akik  60 átvihető kredittel  és  második fokozattal rendelkeznek, cimzetes tanárok valamelyik oktatási intézményben, az utóbbi négy évben ” jeles” minősítést kaptak,  nem ítélték el őket végérvényesen. Fontos, hogy ne késsük le azokat a határidőket, amelyeket az ezután megjelenő naptári program előír majd.

Tehát a lehetőség biztosított, hogy kellő számú pedagógusunk kerülhessen az Oktatási Szakértők Országos  Testületének tagjai közé. Csak jelentkezniök kell. Ismertessük minél szélesebb körben a lehetőséget.