Kelemen Hunor válasza a Fidesz - KDNP brüsszeli képviselőinek nyílt levelére

2011.11.01. |
  • Betűméret
    nagyítás
  • Elküldöm e-mailben
  • Kinyomtatom

  • Megosztom:
  • Share


Kelemen Hunor válasza a Fidesz - KDNP brüsszeli képviselőinek nyílt levelére

Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Képviselő Urak!

21 év után a Romániai Magyar Demokrata Szövetség életében új fejezetet kezdtünk el idén februárban. Az elnökválasztáson elért több mint kétharmados többség arra kötelez, hogy őszinte partnerségre törekedjek mindazon pártokkal és szervezetekkel, akik hisznek a magyar ügyben, és elkötelezettek a Kárpát-medencei magyarságért.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség, mint az erdélyi magyar közösség választott és legitim képviselője, elsősorban az erdélyi magyar emberek érdekeit, jólétét, boldogulását tartja a legfontosabbnak.

Minden olyan kezdeményezés, amely az erdélyi magyar közösség iránti törődésről és jó szándékról tesz tanúbizonyságot, örömmel tölt el bennünket, hiszen meggyőződésünk, hogy nemzetközösségünk létkérdései nem szorulnak határok közé. Romániának az Európai Unióhoz való csatlakozása után a Kárpát-medencei magyarság egysége megerősödött. Ugyanakkor számos olyan kérdés merül fel a határon túli magyarok életében, amely egyéni, testreszabott megoldást kíván, és amelyet leghatékonyabban a helyi, legitim érdekképviseleti szervezetek tudnak ellátni. Mindezt természetesen partneri viszonyban Magyarország Kormányával illetve az Európai Unió intézményeivel.

Ami a verespataki beruházást övező, rendkívül komplex problémakört illeti, a helyzet korántsem olyan egyértelmű, mint ahogy az Önök leveléből, vagy akár a többhónapos várakozási idő után megszületett környezetvédelmi hatástanulmány rövid véleményezéséből kitűnik.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a beruházás véleményezésekor természetesen figyelembe veszi az Európai Parlament ajánlását, amelyet azonban nem követett bizottsági döntés. Janez Potočnik környezetvédelemért felelős biztos legutóbb azt nyilatkozta, „a kérdés mélyreható elemzését követően a Bizottság úgy véli, hogy a cianidot alkalmazó bányászati tevékenységek általános betiltása sem környezetvédelmi, sem egészségügyi szempontból nem indokolt”. Az Európai Unióban számos, cianidot használó kitermelés működik, a tagállamok ilyen irányú tevékenységét pedig szigorúan felügyelik. Legutóbb (2011. október 27.) épp Magyarországot szólította fel az Európai Bizottság, hogy hozza összhangba nemzeti szabályozását az ásványinyersanyag-kitermelő iparban keletkező hulladékkal kapcsolatos európai normákkal. Janez Potočnik környezetvédelmi biztos ajánlására a Bizottság indokolással ellátott véleményt küld Magyarországnak azzal a kéréssel, hogy két hónapon belül tegyen eleget a felszólításnak. Ellenkező esetben a Bizottság az ügyet az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

Mint azt Önök is tudják, az Európai Unióban nagyon szigorú követelményrendszerek határozzák meg azt, hogy milyen technikai feltételeknek kell megfelelnie egy bányászati beruházásnak ahhoz, hogy környezetvédelmi engedélyt kaphasson. Románia, EU tagállamként, természetesen minden előírás betartását megköveteli, sőt, garanciákat is kér, az engedélyeztetési procedúra részeként. A verespataki bányaprojekt környezetvédelmi hatástanulmányának elemzése folyamatban van. Amennyiben a tanulmány elemzésére kijelölt bizottság úgy véli, hogy a projekt teljesíti nemcsak az EU normatívákat, hanem a környezetvédelmi tárca által kiszabott, még az EU követelményeknél is szigorúbb mutatókat, s a Román Kormány fontosnak tartja a beruházás megkezdését, az RMDSZ megfontolja majd, hogy milyen álláspontra helyezkedjen. Biztosíthatom Önöket arról, hogy döntésünk meghozatalában csakis az erdélyi magyar emberek érdeke fog vezérelni. Románia, az Európai Unió többi tagállamához hasonlóan, alapvető célkitűzésének tartja állampolgárai jólétét, s ilyen értelemben kötelességének tartja újabb és újabb munkahelyek létrehozását azért, hogy az emberek a szülőföldjükön élhessenek, méltó körülmények között.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökeként szeretném Önöket arról biztosítani, hogy nem járulunk hozzá olyan döntéshez, amely a mi megítélésünk szerint veszélyeztetné az erdélyi magyar emberek, az ország állampolgárai, vagy az Európai Unió lakosainak biztonságát. Véleményem szerint a verespataki bányaprojekt körül kialakult aggályok megbeszélésére a régóta esedékes, közös román-magyar kormányülés biztosíthatna megfelelő keretet.  

Ezúton is megköszönöm a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség nevében felajánlott segítséget, és biztosítom Önöket, hogy számíthatnak a Romániai Magyar Demokrata Szövetség támogatására és együttműködésére mind az aktuális és távlati nemzetpolitika kérdéseiben, mind az erdélyi magyarság támogatási rendszereit érintő problémákban.


Kolozsvár, 2011. november 1.                                                                                        

Kelemen Hunor
a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke