Jakubinyi György gyulafehérvári római katolikus érsek beszéde

2017.09.06. | Oktatásügyek
  • Betűméret
    nagyítás
  • Elküldöm e-mailben
  • Kinyomtatom

  • Megosztom:
  • Share


Jakubinyi György gyulafehérvári római katolikus érsek beszéde

Krisztusban Kedves Testvéreim!

Amint ezt már korábban is kifejeztük, Anyaszentegyházunk az igazságot rendszerint nem az utcákon és tereken, hanem a templomaiban és – ha szükséges – a törvényszéken keresi. Jelen helyzetben az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány egy újabb figyelemfelhívó kezdeményezés keretében ismét az utcán kényszerül az igazságot keresni, mellette kiállni.

A nevelés feladata és joga különösképpen megilleti az egyházat, mert isteni küldetése van arra, hogy az embereket a keresztény élet teljességének elérésére segítse – fogalmaz egyházi törvénykönyvünk (CIC 794. kán. 1 §).

E jog és feladat teljesítése terén különösen nagy jelentősége van az iskolának. Ezért is megyéspüspökként, egyházi törvényeink értelmében az egyházi iskola alapítása kiemelt fontosságú kötelezettségünk.

Ennek megfelelően kértük 2014 januárjában, hogy országunk törvényes előírásainak megfelelően alakuljon újra Marosvásárhely nagy múltú római katolikus főgimnáziuma.

Örömmel írtuk alá 2015-ben a tanügyminisztériummal azt a protokollt, amelyben megfogalmazódik, hogy Románia értéknek tartja a vallási meggyőződés mellett az egyházi iskolák újraindulását tudva azt, hogy a vallásos nevelés segíti állampolgárai spirituális, morális és kulturális fejlődését.

Örömünket fokozta, hogy 2015 szeptemberében elkezdhette működését az önálló Római Katolikus Teológiai Líceum, s nagy lelki megnyugvással láttuk, hogy a szülők felekezetre való tekintet nélkül nagy számban szívesen bízták gyerekeik nevelését erre az iskolára.

Fájdalommal kellett ugyanakkor látnunk, hogy 2016 őszén megkérdőjelezték ennek az iskolának a létét. Újra csak egyházi törvénykönyvünket idézve (CIC 797. kán.), a szülőknek az iskolák megválasztásában igazi szabadságuk kell hogy legyen, ezért a krisztushívőknek legyen gondja arra, hogy a világi társadalom a szülőknek ezt a szabadságát elismerje, és az osztó igazságosság tiszteletben tartásával támogatással is biztosítsa.

Ezért is állunk értetlenül, néhány nappal a tanévkezdés előtt itt, ezen a téren. Hiszen Románia Alkotmánya ugyanúgy garantálja a szabad iskolaválasztási jogot, ahogyan ezt egyházi törvénykönyvünk is megfogalmazza. Románia kormánya értéknek tekinti az egyházi iskolák újraindulását, mégis két éve újraindult iskolánk működésében akadályozva van.

Mi csak azt kérjük, amit 2014 elején is megfogalmaztunk: a törvényes keretek betartásával működhessen egyházi iskolánk. Az az iskola, amelyet szabadon választottak, választanak a szülők, amely iskolában biztosítva látják gyerekeik megfelelő nevelését.

Bízunk benne, hogy Románia Kormánya, amely egyházi törvénykönyvünket a katolikus egyház statútumaként fogadta el, amely az egyházi iskolákat értéknek tekinti, amely elfogadja a megyéspüspök jogát egyházi iskolák létrehozásának kezdeményezésére, amely elfogadja a szülők jogát a szabad iskolaválasztásra, nem fog elmenni annak a közösségi akaratnak folyamatos és most is történő kinyilvánítása mellett, hogy ennek az iskolának működnie kell.

A marosvásárhelyi katolikus egyházi oktatást felszámoló diktatúra 40 évig törvényen kívül helyezte ezt az iskolát. A rendszerváltás után eltelt 28 év. 28 év, amely során a jogállamiság újraépült, a lebontott, félresöpört értékek újra előkerülhettek. Értéket teremteni egy jogállamban kötelesség és felelősség. Ez az iskola érték mindannyiunknak. Ezt az értéket védenünk kell.

Védenünk kell az iskolát, s mindenkit, aki az iskoláért küzd. Védenünk kell híveink jogait, hogy szabadon választhassák ezt az iskolát; az iskolába járó gyerekeket, akiknek nevelését szüleik ránk, az egyházi iskolára bízták; az iskola igazgatóját, akit immár 10 hónapja tiltanak el feladata végzésétől és az iskolában tanító tanárokat, akik egyházi engedélyünk elnyerésével itt teljesítik hivatásukat.

Boldogemlékű püspökünket idézve: „Ez nem politika. Itt az életünkről van szó! S az emberi élethez Istentől nyertünk jogot. Az önmagunk becsülete és a jövő nemzedékek sorsáért reánk háruló felelősség követeli, hogy jogaink védelmében tiltakozzunk ..."

 

Elhangzott Marosvásárhelyen, 2017. szeptember 6-án

Figyelem! Fenntartjuk a hozzászólások moderálásának jogát.